MRA – Scherp sturen om binnen ecolo­gische grenzen te blijven


12 september 2022

Voorzitter,

Eerst twee procesmatige punten en dan inhoudelijk.

Kunnen de leden die ons vertegenwoordigen aan de Raadtafel aangeven wat ze namens ons hebben ingebracht?

Daarnaast staat in de stukken dat deelnemers er voor kunnen kiezen om in de tweede ronde de instemming met de definitieve versie van de Meerjarenbegroting aan de colleges over te laten. We willen benadrukken dat we dat absoluut niet willen en dat de raden en Staten het laatste woord moeten hebben.

Dan inhoudelijk. In de Uitvoeringsagenda Economie wordt de provinciale visie op economie verduidelijkt: het gaat om een economie die de brede welvaart versterkt, en dus geen schade toebrengt aan de ecologie, biodiversiteit en dierenwelzijn. Een mooi uitgangspunt. Economie binnen de grenzen van ecologie. Daar hebben we bij de laatste bespreking van de MRA ook een motie over aangenomen.

Wij zouden een beroep willen doen op GS, maar ook van onze groene collega’s om hier echt scherper op te sturen. Ook binnen samenwerkingsverbanden als MRA. Dat ontbreekt nu. We hebben te maken met ernstige klimaat- en biodiversiteitscrises. Die moeten volgens wetenschap en ook deze PS in samenhang worden aangepakt. We zien dat biodiversiteit binnen MRA grotendeels wordt vergeten, terwijl MRA-activiteiten wel invloed hebben op biodiversiteit.

PS heeft per motie de wens uitgesproken om dat ook vaker en duidelijker te communiceren. Dat zien we nergens echt terug in de inbreng van provincie, laat staan in Meerjarenbegroting. We zouden collega’s in de Raadtafel en GS willen oproepen om dat sterker in MRA in te brengen.

Interessant voor jou

Burgerparticipatie: Belangen van dieren, natuur en toekomstige generaties tellen mee

Lees verder

Integraal Gebiedsprogramma Laag Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer