Bijdrage over uitvoering Motie Tiny Houses


11 april 2022

Voorzitter, ik wil mijn waardering uitspreken over de wijze waarop deze motie is opgepakt door GS. En ik sluit me dan ook volledig bij de heer Klein aan. Wat onze fractie betreft kan deze motie dus worden afgedaan.

Er is nog wel iets dat me van het hart moet. Als ik het goed lees is bij de pilot gebruik gemaakt van Omgevingsverordening art. 13.3: experimenteer- en meerwaardebepaling.

Dit heeft een aantal mooie criteria opgeleverd, waarvan wij ons afvragen of ze niet uitgebreider- kunnen worden toegepast

Activiteiten die bijzondere meerwaarde hebben voor de ambities en doelstellingen zoals omschreven in de Omgevingsvisie 2050 mogen en kunnen wat ons betreft ook vaker ingezet worden als het niet louter gaat om experimenten of pilots. In het geval van de uitwerking van deze motie bijvoorbeeld circulair-, klimaatneutraal- en natuurinclusief bouwen. Zoiets zou toch ook onderdeel kunnen zijn van bijvoorbeeld het Masterplan Wonen dat ook op de agenda staat.

Maar daarover wellicht later.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Omgevingsverordening/RES: Landelijk traject windturbine-normen en uitvoering motie Erkens en Leijten

Lees verder

Bijdrage Masterplan Wonen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer