Maat­re­gelen provincie in het kader van de aanpak van de corona­crisis


18 mei 2020

Voorzitter,

De Covid-19-pandemie is een zoveelste waarschuwing: de manier waarop we met dieren omgaan, maakt ons letterlijk ziek. En door de manier waarop we onze economie hebben ingericht, kon dit uitgroeien tot een pandemie. Deze crisis heeft ons extra doen beseffen wat van waarde is. In het dagelijks leven zien we, dat natuur ons ruimte geeft om in te bewegen. Het beroep kapper van onschatbare waarde is en het ontbreken van vliegtuiglawaai mensen rust geeft.

Deze coronacrisis komt nog eens bíj de klimaat- en biodiversiteitscrisis. De urgentie tot aanpak van de ene, moet ons niet weerhouden van de verplichting om de andere zaken óók aan te pakken. De ene crisis komt niet in de plaats van de andere. Gelukkig bespeur ik deze houding niet bij GS.

Bij het oplossen van de crises-uitdagingen kan beleid samenvallen. Beperking van de luchtvaart zal een pandemie minder snel doen verspreiden EN helpt het klimaat. Thuiswerken voor beroepen-die-dat-kunnen vermindert files, bespaart kosten en geeft schonere lucht. Op dat punt zijn we ook blij met de e-nose activiteiten van de provincie, aangezien er een relatie zichtbaar is tussen luchtkwaliteit en coronasterfte. Zo kan beleid samenvallen.

Voorzitter, de prijs van Corona is hoog. Naast alle doden en ernstig zieke, worden beroepen in de lagere lonen en in de culturele sector zwaar getroffen. Organisaties met een maatschappelijke rol, die al tijden piepen en kraken, krijgen het nog zwaarder. Stichtingen zoals dierenopvang - die draaien op donaties - missen hun inzamelacties. Giften zijn lager en mensen hebben minder geld te besteden. Dit zien we ook bij voedselbanken die een enorme stijgen zien in aanvragen. We zullen de motie van de PVV dan ook steunen.

Als overheid moeten we staan voor alle zwakkeren die hulp nodig hebben. We vertrouwen erop dat GS kijkt waar sociale infra onder druk staat en waar provinciale hulp nodig is. GS noemt dat de sociale ankers. Waarbij ook werk wordt gemaakt van #supportyourlocals en de steun richting dorpshuizen en culturele sector. Uiteraard mag dat vergezeld gaan van provinciale middelen. Om die reden we zullen we de motie Noodfonds Sociale Infrastructuur steunen.

Provincie, pak nú ook uw rol om Noord-Holland groen en gezond te maken voor de inwoners. Uw coronamonitor is nu nog erg gericht op adviezen van de fossiele banken. Onze visie is een groen en gezond Noord-Holland. Het sluit aan op wat wetenschappers economen, maar ook bijvoorbeeld de oproep van de Jonge Democraten. Deelt GS deze visie met ons? Door slim financiële midden in te zetten kunnen we vervolgens dáár helpen waar nodig is en óók direct werken aan natuurherstel en aan de Parijs-doelen. Dat vergt visie. Daarom tot slot de motie met het dictum:

verzoeken GS om:

  • bij het nemen en uitvoeren van steunmaatregelen in te zetten op groene maatregelen om groener uit de coronacrisis te komen.

Dank u wel.


Interessant voor jou

Actualiteitendebat Biomassacentrale Diemen

Lees verder

Bijdrage Besluit vervolg project Duinpolderweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer