Actu­a­li­tei­ten­debat Biomas­sa­cen­trale Diemen


18 mei 2020


Voorzitter, wij laten zo zien hoe het wél anders kon. Maar eerst toch het volgende.

Dankzij de eerdere inzet van de Partij voor de Dieren en een mooie brede samenwerking over politieke lijnen met andere partijen, hebben we als PS eerder een heel kritisch biomassabeleid afgedwongen, als het gaat om eigen duurzaamheidsinvesteringen.

Daarnaast is in coalitieakkoord afgesproken om geen grote biomassacentrales toe te staan.

Hoe triest is het dat we nu weer hier samenzitten en moeten concluderen dat GS gefaald heeft om lef te tonen en zich te verzetten tegen de gigantische biomassacentrale in Diemen.

Of het nu gaat om Tata Steel, F1, of Schiphol of biomassacentrales: steeds doet GS alsof ze ons naar een duurzame toekomst willen leiden, maar telkens weer concluderen ze dat ze er zelf toch niet veel aan kunnen doen.

Extra triest om dat ook uit de mond van een partij als Groen- Tijd voor Verandering - Links te horen.

Voor GS lijkt het steeds meer “Lijdzaam Toekijken” in plaats van “Duurzaam Doorpakken” te worden.

Biomassa is niet innovatief en zeker niet duurzaam. Niet op grote schaal en niet op iets kleinere schaal zoals we dat steeds meer in Noord-Holland zien opkomen. Het getekende convenant is pure greenwashing, zo blijkt ook uit reactie van Greenpeace op die zogenaamde eisen voor duurzaam hout. Het is niet te controleren. Daarom schrik ik erg van de lovende woorden over het Convenant van GroenLinks. Met zo’n verhaal werk je dus mee aan greenwashing.

We vernielen in rap tempo ecosystemen en daarmee tasten we het fundament aan van onze economie, voedselzekerheid, gezondheid en kwaliteit van leven aan’. “Ingrijpende en fundamentele maatschappelijke veranderingen zijn nodig,” aldus de 150 internationale wetenschappers van het IPBES. Niet alleen groen kleuren in de marges dus, maar systeemverandering.

Publiek geld inzetten in achterhaalde technieken die ons niet naar een gezondere samenleving leiden en waarmee we de ecologische grenzen blijven overschrijden, is verspilling van gemeenschappelijk geld. Uiteindelijk zal het problemen in stand houden, en nieuwe problemen worden gecreëerd.

Dat is dweilen met de kraan open en gaat ons uiteindelijk meer geld kosten.

En daar heeft GS nu aan meegewerkt door het afgeven van de vergunning Wet Natuurbescherming.

Had het anders gekund?

Ja.

GS hadden de aanvraag van de vergunning gemotiveerd kunnen aanhouden in afwachting van de landelijke duurzaamheidsladder voor biomassa, gelet op grote maatschappelijke discussie.

De Raad van State kijkt of besluiten van de overheid goed gemotiveerd zijn. En dit had een heel goed onderbouwd punt van GS kunnen zijn: “We wachten met het nemen van een besluit totdat de landelijke duurzaamheidsladder beschikbaar is.” Punt.

Waarom heeft GS dan niet gedaan?

Daarnaast: kan GS garanderen dat er geen pellets afkomstig van bomen, uit Nederland en het verre buitenland, in de centrale worden verbrand?

In het kader van oplossingen: CDA heeft daar ook over nagedacht en dat is zeer te prijzen.
Maar doel en kaders van de motie zijn nog onduidelijk.

Welk deel van de stikstof wil het CDA opkopen? Het papieren deel? Het deel dat destijds ten onrechte te ruim is verleend aan de gasgestookte installatie en niet wordt gebruikt door de biomassacentrale?

Of bedoelt CDA het deel dat de biomassacentrale in werkelijkheid méér uitstoot dan de werkelijke uitstoot van de gasgestookte installatie?

Als u het papieren deel bedoelt: bent u het dan met ons eens dat de stikstofruimte naar de natuur moet gaan, omdat we anders alsnog meer depositie krijgen?


Tweede termijn

Het is echt teleurstellend dat partijen als GroenLinks meegaat met GS en lijdzaam blijft toekijken in plaats van echt duurzaam durft door te pakken. De Partij voor de Dieren gaat voor een fundamentele verandering, want dat is de enige manier om uit alle crises die we nu hebben te komen.

Hoorde ik de Gedeputeerde nu echt garanderen dat er geen bomen zullen worden verband voor de biomassacentrale in Diemen? Dat is nogal een toezegging, aangezien o.a. Greenpeace heeft aangegeven dat we daar helemaal geen garantie op kunnen geven, omdat het niet te controleren is.

Interessant voor jou

Handhaaf en herstel schade voor bedreigde diersoorten bij Circuit Zandvoort

Lees verder

Maatregelen provincie in het kader van de aanpak van de coronacrisis

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer