Handhaaf en herstel schade voor bedreigde dier­soorten bij Circuit Zandvoort


18 mei 2020

Voorzitter,

Het is jammer dat er een crisis nodig is om te beseffen dat alles van echte waarde weerloos is. Maar het is nóg erger dat zelfs áls we dat beseffen, we nog steeds geen actie ondernemen om die waarden te beschermen. We hebben in zware coronatijden allemaal een stukje ruimte en ontspanning kunnen vinden in een van de schaarse stukjes groen.

De natuur beschermt ons, belangeloos en kosteloos. Maar zijn wij ook bereid de natuur te beschermen als het erop aankomt?

De provincie heeft de afgelopen maanden alle ruimte aan het Circuit gegeven. vergunningen en ontheffingen werden in een racetempo afgegeven en bezwaren van burgers en organisaties in slakkentempo behandeld.

Het Circuit heeft GS blijkbaar nodig om alle kromme bochten die ze maakt, recht te trekken.

Geen wonder dat er voor de woordvoering over de nieuwste blunder van het Circuit ook weer achter de brede schouders van GS gekropen wordt.

Wat bleek vorige week namelijk?

Het Circuit lijkt de al zwakke voorwaarden van de ontheffing Wet Natuurbescherming met voeten te hebben getreden, door giftige asfaltbrokken te storten in het leefgebied van bedreigde diersoorten, zoals de zandhagedis.

Daarvoor was geen toestemming gegeven in de ontheffing.

Door het storten van asfaltbrokken wordt het straks geen leefgebied, maar een gifgebied. Het schijnt om ongeveer 20.000 m2 te gaan.

En voor wat wordt dat asfalt eigenlijk gestort? Voor “tijdelijke” extra tribunes, voor de Formule 1 race. Bij de aanvraag van de ontheffing werd het verstoren van bedreigde soorten en hun leefgebied, steeds gebagatelliseerd door o.a. te beweren dat de verstoring tijdelijk zou zijn en men het gebied na afloop in goede staat zou teruggeven aan natuur. Alles zou worden gedaan om zo min mogelijk schade te veroorzaken. De tribunes zouden er maximaal 8 weken staan.

Het kwetsbare leefgebied volstorten met giftige asfaltbrokken is geen tijdelijke ingreep. Het heeft waarschijnlijk gevolgen voor decennia hierna.

Maar we kunnen nog ingrijpen, voordat het gif van de asfalt de bodem langdurig aantast. De provincie heeft volgens art. 1.11 Wnb ook die zorgplicht.

Dus dé Grote Vraag aan GS nu is: gaat u zo snel mogelijk het Circuit dwingen de asfaltbrokken te verwijderen en de schade te herstellen?

Dat zou in lijn met de afspraken zijn, dus we vragen niet veel van GS.

We hebben een motie achter de hand.

Dank u wel.

Tweede Termijn

Voorzitter,

Dank aan de PvdA voor de bijval richting de opmerking van VVD. Ik kan alleen constateren dat het jammer is dat de “Law and Order” partij VVD wel hard is als puberjongens regels overtreden, maar niet wil optreden om als het Circuit dat doet. Ik verzoek de VVD zich niet te veel te laten meeslepen door emoties, maar te kijken naar aanvraag voor ontheffing en de ontheffing zelf. Daar wordt gewoon geen asfaltbrokken storting toegestaan. Dan hoor je gewoon te handhaven en de provincie is gewoon bevoegd gezag.

We vinden het goed om te horen dat de Gedeputeerde nu gaat handhaven. Dat had veel sneller gemoeten, maar goed dat die stap wordt gezet. Maar alleen praten met het Circuit en een eventuele geldboete nemen wij geen genoegen mee. Er is nu een heel leefgebied voor een bedreigde diersoort totaal vernietigd. Wij vragen GS om met het Circuit te regelen dat de asfaltbrokken worden opgeruimd en de schade wordt hersteld.

Daarom dienen wij de motie in met het dictum:

verzoeken GS om:

  • zo snel mogelijk te handhaven en het Circuit Zandvoort op te dragen om de asfaltbrokken te verwijderen en de schade te herstellen.

Dank u wel.