“Ladder van Leisure” biedt natuur te weinig bescherming


27 juni 2022

De motie van de SP vroeg om een Ladder van Leisure en wat is de uitkomst?

Geen ladder, maar vier kwadranten van 2 variabelen met 2 uitersten.

Voorzitter, ik begrijp dat het samenspel tussen de variabelen intensiviteit van de recreatieve activiteit en gevoeligheid van een gebied eigenlijk vraagt om twee ladders die in elkaar geschoven moeten worden. Het lijkt dan logisch om terug te komen in de commissie met de mededeling dat de werkelijkheid iets te gecompliceerd is om aan deze opdracht te voldoen, en om input te vragen hoe hier mee om te gaan.

Maar zoals gezegd is er gekozen voor vier kwadranten met deze 2variabelen die slechts uitgedrukt worden in 2 uitersten. Geen ladder, geen 2 ladders, maar een platgeslagen model dat ook aan de werkelijkheid geen recht doet. Het enige voordeel van de gekozen methodiek is dat het wel een mogelijkheid biedt tot een simpele en heldere categorisering. En dat is ook iets waard!

Maar zelfs dit lijkt nog te hoog gegrepen:

Intensief en extensief duiden blijkt ingewikkeld, want “het gaat niet zozeer om type activiteiten maar vooral over invulling. Veelal over de intensiteit van het gebruik, zoals bijvoorbeeld groepsgrootte.”

En over verstoringsgevoeligheid:

“Natura2000 status is een belangrijke indicator voor een hoge natuurwaarden, als ook de NNN status. Objectief vaststellen van verstoringsgevoeligheid is helaas niet mogelijk.”

Dus ook niet duidelijk definieerbaar, maar de Natura 2000 status lijkt het meest zekere criterium voor gevoeligheid.

Volgens deze systematiek zouden activiteiten van grote groepen in Natura 2000 dus in ieder geval de kwalificatie disbalans verkrijgen.

Wat logischerwijs tot de vraag leidt: Is het verlenen van vergunningen om tienduizenden bezoekers in Natura 2000 gebied (in de woorden van de Gedeputeerde) een dansje te laten doen (terwijl op korte afstand - zoals bijvoorbeeld gisterenavond nog tijdens de sport- en feestweek van Landsmeer - plaats genoeg is buiten N2000) daarmee definitief verleden tijd?

Maar nee: volgens de brief aan PS is de Ladder van Leisure nadrukkelijk niet bedoeld om individuele activiteiten te toetsen.

Over het afdoen van de motie kan ik dus duidelijk zijn:

want:

a. er is iets anders opgeleverd dan gevraagd;

b. de categorieën zijn niet helder gedefinieerd;

c. het opgeleverde lijkt geen daadwerkelijke beleidsmatige functie te hebben.

Niet afgedaan dus.

Verder nog even een nabrander:

Het zou mijn fractie verstandig lijken om hier eens een BOT-overleg aan te wijden, om van gedachten te wisselen over een werkbare wijzeom intensiviteit van recreatieve activiteiten en gevoeligheid van recreatiegebieden met elkaar te wegen en dat eventueel een beleidsmatige plek te geven. Maar dan kijk ik ook even naar de SP als indiener van de motie.

Dank u wel

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Combineer zonne-energie met versterking van de biodiversiteit

Lees verder

Vee-industrie is een voedselverspiller, help boeren in transitie naar plantaardig

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer