Combineer zonne-energie met versterking van de biodi­ver­siteit


Bij Voornemen tot aanwijzing stimu­le­rings­gebied zonne-energie in het noorden van Hoofddorp

27 juni 2022

De Kwaliteitsimpuls Zonneparken geeft duidelijk aan, zeer terughoudend te zijn met dakjesconstructies en deze hooguit bij tijdelijk braakliggende gronden zoals bedrijventerreinen te gebruiken.

De Adviescommissie bij Ruimtelijke Ontwikkelingen (ARO) heeft dan ook gelijk, omdat biodiversiteit hier schade door ondervindt. De ARO adviseert dan ook negatief over dit plan. Tevens ontkracht ze deels de pieklevering, omdat het park NoordOost-ZuidWest georiënteerd is en niet Noord-Zuid.

We nemen het ARO-advies over. We hebben niet voor niets een kwaliteitsimpuls zonneparken opgesteld en de ARO laten adviseren. We zouden graag vasthouden aan onze uitgangspunten. Mede ook omdat piekbelasting ontzien wordt in de noordoost-zuidwest opstelling. De situatie Zuid-opstelling die GS schetst in de brief is dan ook niet van toepassing op deze locatie.

Hoe positief we ook zijn over zonneparken rondom Schiphol, juist om vogelslachtoffers, afschot en vergassing van ganzen te voorkomen; het moet het nog steeds correct gebeuren. Want dat laat het plan ook zien: dat het aanleggen van een zonnepark een verbetering van het landschap kan zijn. I.p.v. een monocultuur raaigrasveld. We kunnen ons dan ook vinden in de constatering van GS dat er bij deze landbouwgrond sprake is van lage ecologische waarde en bodemkwaliteit.

Tot slot zouden we GS willen vragen om dierrechten die nu liggen op deze grond, in het kader van gebiedsplannen en stikstofreductie, in te nemen. Gelet op de intergrale aanpak van de crises waar we mee te maken hebben.

Interessant voor jou

Meer groen, minder dierlijke verkeersslachtoffers

Lees verder

“Ladder van Leisure” biedt natuur te weinig bescherming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer