Jaar­stukken Provincie 2018


8 juli 2019

De heer ZOON (PvdD): Voorzitter. Om vooruit te kijken moet je terugkijken en dat blijkt lastiger te zijn dan je zou verwachten. Wij hebben dan ook waardering voor de hoeveelheid werk die verzet is door de ambtelijke organisatie en door iedereen die hiermee bezig is geweest. Versimpeld kijkt men naar de ingaande en uitgaande gelden. Volgens de accountant blijkt dat te kloppen en op dat punt is de jaarrekening technisch goed en kunnen wij als PvdD instemmen, maar er is ook een hoop mis en wij zijn daarom geschokt en wel om twee redenen.

Boekhoudkundig. De accountant constateert tekortkomingen aan de interne werkwijze, dat het zo ingewikkeld is om een jaarverslag te maken vergt niet alleen heel veel ambtelijke tijd en doorlooptijd, maar betekent ook dat niet op ieder moment inzichtelijk is hoe wij er financieel voor staan. Dat baart zorgen en wij willen graag van de gedeputeerde weten hoe het zover heeft kunnen komen.

Dan beleidsmatig, dan als er staat dat iets conform is uitgevoerd, wil dat nog niet zeggen dat het ook daadwerkelijk goed is uitgevoerd. Dat laatste haal je namelijk niet uit de jaarrekening. Ik noem twee voorbeelden. Het onderhoud van faunapassages valt onder beheer en onderhoud. De jaarrekening geeft aan dat het beheer en onderhoud grotendeels goed is uitgevoerd, echter, de faunapassages zijn stuk doordat deze niet zitten in de meetmethodiek. Je kunt dus nog zo goed meten en het op papier goed is, maar dat het in de praktijk toch niet goed is. De gedeputeerde heeft overigens in de commissie al de toezegging gedaan om dit op te pakken en daar zijn wij blij mee. Het jaarverslag bevat echter 200 keer het woord conform en wij vragen ons af in hoeverre dat in de praktijk klopt. Het tweede voorbeeld, uitbreiding NNN valt in twee delen uiteen, natuur inrichten en groei van het areaal. Beide hadden de vorige periode de magere 250 ha per jaar. Door het samen te voegen en een getal te noemen lijkt dat het allemaal goed gaat, er staat conform. Uiteindelijk is het wel ingericht maar niet aangeschaft.

Een jaarverslag hoog over betekent dus niet dat de uitvoering geen problemen heeft. Beide problemen, boekhoudkundig en beleidsmatig moeten wij oplossen. Het is fijn dat de accountant adviezen geeft waar wij invulling aan moeten geven en wij waarderen de onafhankelijkheid van de accountant en zijn controlerende rol. De jaarrekening moet echter geen dictaat van de accountant worden en wij moeten zorgen dat de boekhoudkundige verbeteringen het niet lastig maken om ook het beleid te controleren. Wij vragen GS hoe zij invulling gaan geven aan deze hygiƫne waar zij nu mee bezig zijn en wat wij daarvan terugzien. Bij terugkijken moet je ook vooruitkijken en hoewel wij vaak zien dat de geschiedenis zich herhaalt, blijven wij hoopvol en kritisch.

Interessant voor jou

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland BV

Lees verder

Aanbesteding openbaar busvervoer in Zaanstreek-Waterland frequentie buslijnen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer