Gezonde, groene leef­om­geving en kwaliteit van het leven centraal!


Bijdrage bij Kader­stel­lende notitie voor de Euro­pas­tra­tegie 2022-2030

6 september 2021

Zoals in het economisch beleid van de provincie, zien we ook hier weer te veel focus op oude economie. We staan voor enorme uitdagingen op het gebied van o.a. de klimaat- en biodiversiteitscrisis. We moeten onze lobbyactiviteiten in dat licht slimmer inzetten. Gezien de spreektijd, houden we het nu op de volgende drie voorstellen:

1. Spreek in de strategie uit dat onze lobbyactiviteiten nooit mogen inzetten op bevorderen of in stand houden van activiteiten die de gezondheid van mensen, dieren en hun leefomgeving schaden. Stel gezonde, groene leefomgeving en kwaliteit van het leven duidelijker centraal, ongeacht of de economie groeit of niet.

2. Er is inzet op onze concurrentiepositie en vestigingsklimaat. Dat gebeurt nog steeds volgens achterhaalde indicatoren, die de maatschappelijke kosten niet meenemen. Geef als kaders mee dat de inzet op concurrentiepositie en vestigingsklimaat niet ten koste mag gaan van leefbaarheid, natuur en klimaat.

3. En tot slot: als we het hebben over inzet voor duurzame land- en tuinbouw, dan vragen wij GS om inzet voor maximale transparantie en eerlijke informatie naar burgers toe over bijv. de voedselvoetafdruk en gevolgen voor mens en dier. GS stelt dat transparantie daarover geen specifieke provinciale uitdaging is, maar hetzelfde zou je kunnen zeggen over klimaat, energie, etc.
Transparantie is ook de basis voor een succesvolle landbouwtransitie in Noord-Holland. Niet voor niets is die transparantie onderdeel van onze Voedselvisie. Zonder transparantie, zullen burgers ook niet de eerlijke keuzes kunnen maken in winkel. En EU speelt daar een grote rol in. Dus graag daar Europees op inzetten.