Evene­men­ten­spon­soring provincie


maar dan wel binnen de kaders dieren­welzijn, duur­zaamheid en diver­siteit

28 oktober 2019

Voorzitter,

Als we al aan sponsoring moeten doen, dan moeten de kaders van ons sponsorbeleid strikt worden vormgegeven door het uitgangspunt van welzijn van milieu, natuur, mensen en andere dieren. En dat moeten we integraal bekijken. Alleen evenementen die binnen die kaders passen horen in aanmerking te komen voor sponsoring.

De nieuwe sponsorstrategie gaat helaas soms zelfs tegen die ambities in.

Allereerst, dierenwelzijn. Dat wordt nu volledig vergeten.

Evenementen zoals Landbouwshow Opmeer en Jumping Amsterdam promoten het beeld dat dieren alleen voor het plezier van ménsen gefokt en gebruikt zouden moeten worden. Het beeld van een dier dat een intrinsieke waarde heeft en dus het recht om te bestaan los van zijn nut voor de mens - zoals inmiddels wettelijk erkend - komt nergens terug. Integendeel. De events die we van plan zijn te sponsoren reppen alleen over “top-rassen”, over “de meest productieve”, over shows en vermaak.

Landelijk hebben we afgesproken dat het principe dat dieren hun soorteigen gedrag moeten kunnen vertonen, leidend moet zijn. Maar Olympisch dressuur staat daar ver van. Paarden staan bijvoorbeeld vaak vooral op stal, terwijl het kuddedieren zijn die behoefte hebben aan contact met andere paarden.

Voor de Landbouwshow geldt hetzelfde. Zo worden roofvogels zoals kerkuilen ingezet voor vermaak. Kerkuilen zijn nachtdieren die overdag rust nodig hebben.

Lieve, collega’s. We leven bijna in 2020. Is dit nu echt wat we onze kinderen willen meegeven? Mijn collega van D66 zei dat sponsoring een manier is om te communiceren. Is dit echt wat we willen communiceren?

Voorzitter, dan nu duurzaamheid.

In de sponsorstrategie staat dat we “waar mogelijk, onze sponsorbijdrage inzetten voor het realiseren van een maatschappelijk doel, zoals verduurzaming.” Wat ons betreft halen we dat ‘waar mogelijk’ weg. Voor niet-maatschappelijke doelen hebben we de vrije markt.

De voorliggende strategie wil geen events sponsoren met een toeristisch karakter. Een goed uitgangspunt, gezien de enorme negatieve effecten van die industrie op leefbaarheid. Maar dan moeten we dus niet inzetten op internationale giga-events als Jumping Amsterdam, die onze propvolle hoofdstad nog verder belasten. Met andere sponsoren als Mercedes en Air France/KLM is het geld van provincie volstrekt onnodig en niet iets om trots op te zijn.

Gezien het onlangs door PS aangenomen voorstel over afval, moeten we goed kijken naar afvalbeleid van organisaties en bijv. geen sponsoring gunnen aan evenementen die vermijdbaar zwerfafval (zoals ballonnen) veroorzaken.

Voorzitter, dan over diversiteit.

De strategie rept over events die aansluiten bij de “Noord-Hollandse cultuur en identiteit”. Maar wat is die identiteit precies? Wij constateren dat aan de ene kant Noord-Holland een van de meest diverse provincies is van Nederland en dat GS meer diverse groepen wil bereiken, maar dat we dat aan de andere kant nauwelijks terugzien in het huidige lijstje van evenementen. Het totaalplaatje blijft monocultuur in plaats van de mooie regenboog die de provincie is.

Passender zou dus zijn om i.p.v. events zoals Jumping Amsterdam, events als Keti Koti te sponsoren. Daarbij wordt de afschaffing van slavernij gevierd, een belangrijk punt in onze geschiedenis.

Verder zouden in het kader van duurzaamheid, gezondheid en bereiken van jongeren, het Veggie Festival kunnen sponsoren. Dat zet zich op een spontane, enthousiaste manier in voor het bewuster omgaan met voedsel. Broodnodig.

Voorzitter, ten slotte:

De provincie wil een organisatie zijn die continu in gesprek is met haar inwoners.

Ons voorstel: Laat mensen dan zelf een event kiezen om te sponsoren, binnen strikte kaders van natuurinclusiviteit, milieu, dierenwelzijn en duurzaamheid.