Borg onaf­han­ke­lijkheid Wadden­fonds


26 maart 2018

Het rapport van de Rekenkamers bevat verontrustende conclusies: het is onduidelijk hoe projecten bijdragen aan de Waddenfondsdoelen en de onafhankelijkheid van de besluitvorming over de majeure projecten is in het geding. Dit is zorgelijk, zeker gezien het feit dat het hier om grote bedragen en grote belangen gaat. De situatie in de Waddenzee is verre van goed en de natuur heeft er flink te lijden onder de druk van visserij en andere vervuilende industrie. Gelukkig neemt GS de aanbevelingen van de Rekenkamer serieus en wij zijn dan ook content dat de intentie er is om de aanbevelingen over te nemen. In de commissievergadering beloofde de Gedeputeerde ook om in gesprek te gaan over het borgen van de onafhankelijkheid in de besluitvorming. Wij hopen dat dat gesprek een concreet voorstel zal voortbrengen over hoe de onafhankelijkheid geborgd kan worden en daartoe dienen wij, samen met CU-SGP, het amendement Borgen Onafhankelijkheid in.

Interessant voor jou

Bijdrage Kustpact PS 26 maart 2018

Lees verder

Gebruik motie 110 om in een groen en duurzaam Noord-Holland te investeren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer