Amen­dement: Borgen onaf­han­ke­lijkheid


26 maart 2018

Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 26 maart 2018

ter behandeling van het Onderzoeksrapport Noordelijke en Randstedelijke Rekenkamer "het Waddenfonds gemonitord" (VD-16),

besluiten in de voordracht de tekst onder besluit 3:

3. ten aanzien van de aanbevelingen 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 en 1.8a en 1.8b, het AB van het Waddenfonds te verzoeken om te bevorderen dat uitvoering wordt gegeven aan deze aanbevelingen en Provinciale Staten van de Waddenprovincies hierover te informeren;

te wijzigen in:

3. ten aanzien van de aanbevelingen 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 en 1.8a en 1.8b, het AB van het Waddenfonds te verzoeken om uitvoering te geven aan deze aanbevelingen en aan Provinciale Staten van de Waddenprovincies een voorstel voor te leggen hoe de onafhankelijke besluitvorming over de Waddenfondsmiddelen gegarandeerd kan worden;

Linda Vermaas Michel Klein

Partij voor de Dieren ChristenUnie-SGP


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer