Bijdrage Kustpact PS 26 maart 2018


26 maart 2018

De Partij voor de Dieren is voor een open kust waar bebouwing tot een minimum wordt beperkt en waar natuur de boventoon voert. Het voorliggende Kustpact had wat ons betreft dan ook minder rode sterren en rode zones mogen bevatten. Wel onderschrijven wij dat het nieuwe pact winst oplevert voor natuur en milieu en ook het feit dat er minder bebouwing zal worden toegestaan dan nu in de huidige PRV mogelijk is, vinden wij een stap in de goede richting. De zorgen over het zuidstrand bij Zandvoort delen wij. De rode zone is hier buitenproportioneel groot en er is onvoldoende rekening gehouden met het karakter van het zuidstrand. Wij ondersteunen daarom het amendement om de functie van dit strand te wijzigen naar seizoenstrand in plaats van recreatiestrand.

Interessant voor jou

Bijdrage Windpark Spuisluis

Lees verder

Borg onafhankelijkheid Waddenfonds

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer