Bijdrage Ziens­wijze Resul­taat­be­stemming 2020 Omge­vings­dienst Flevoland & Gooi en Vecht­streek


Investeer in betere naleving van mili­eu­regels

20 september 2021

Naast bezwaar tegen weer missen van de deadline voor reactie, één punt:

We sluiten ons aan bij de het punt van CU over de lage nalevingspercentages van wet- en regelgeving door sommige bedrijven. Zelfs met aangekondigde controles door de omgevingsdienst, gaat het nog al te vaak niet goed.

Wij vragen om extra aandacht voor naleving, controles en handhaving. Het geld dat nu door de omgevingsdienst wordt teruggestort naar de provincie zien wij graag weer geinvesteerd in het versterken van de omgevingsdiensten.

Interruptie

Voorzitter, dank aan de gedeputeerde voor de toezegging om de omgevingsdienst te vragen meer in te zetten om de nalevingspercentages omhoog te krijgen. Maar kan hij die oproep ook formaliseren door die om te nemen in deze zienswijze?


[Gedeputeerde zegt toe die oproep op te nemen in de zienswijze.]