Bijdrage Wensput Pallas


9 juli 2018

Voorzitter. Om met het einde te beginnen, een quote van Ernst & Young uit de controleverklaring: “Hierbij geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld.” Gevolgd door een hele onderbouwing, hiermee is de jaarrekening technisch goed en kunnen wij instemmen. Echter, het ging niet vanzelf. Financieel hoofdzakelijk veroorzaakt door een kernreactor die voordat de bouwtekening klaar is, al onder water staat. Het oplopende negatieve eigen vermogen lijkt een wensput te zijn waar de provincie al 22 miljoen euro in heeft geworpen in de hoop op hoogwaardige werkgelegenheid. Aan de andere kant zien wij de enorme vraag naar mensen voor ICT, duurzame energie en medisch personeel. Van deze laatste groep zijn er op dit moment meer dan 1.500 vacatures in Noord-Holland. Is deze jaarrekening niet aanleiding om ons hier meer op te gaan richten? EY hekelt ook de onvoldoende expertise van de provincie voor Pallas. Ons werd altijd voorgehouden dat wij dit project samen met het Rijk deden en wij gingen ervan uit dat wij gebruik konden maken van hun expertise, maar als de minister zegt dat hij ons geld gebruikt om te wedden op twee paarden, dan kun je zeggen dat de provincie het Rijk als bookmaker kan zien. op dit punt is het terecht dat EY vraagtekens stelt. Het is een groot verlies om nu te stoppen, maar de PvdD is altijd al tegen de reactor geweest. Nu is er nog een reden bijgekomen. De rest van het geld kunnen wij beter besteden.