Kern­re­actor en kernafval


De Partij voor de Dieren Noord-Holland pleit voor de ontmanteling van de kernreactor bij Petten. Sinds het begin zijn wij kritisch over het nut en noodzaak van een nieuwe kernreactor bij Petten, PALLAS genaamd. De provincie draagt vele miljoenen euro’s bij aan de bouw van PALLAS. Partij voor de Dieren Noord-Holland vindt dat niet alleen de risico’s van zo’n reactor te groot zijn, maar ook het radioactief afval is een probleem dat we niet als erfenis aan onze toekomstige generaties zouden moeten achterlaten. In 2014 hebben verschillende experts op het gebied van nucleaire geneeskunde tijdens een hoorzitting de overtuiging van de Partij voor de Dieren bevestigd dat er alternatieven zijn voor PALLAS en het bouwen van deze reactor niet nodig is.

Op 27 juni 2016 heeft de Partij voor de Dieren Noord-Holland een amendement ingediend waarmee zij historisch nucleair afval wil opruimen dat nog ligt opgeslagen in Petten. Dit afval is een probleem dat al vele jaren speelt. Het is van groot belang dat het afval snel en veilig wordt afgevoerd. Veiligheid is van groot belang en is belangrijker dan de huidige reservering die getroffen is voor de bouw van de nieuwe PALLAS reactor. Er wordt een nieuwe kernreactor ontwikkeld, terwijl het oude historisch nucleair afval nog niet is opgeruimd. Met het ingediende amendement wil de partij de bestaande reservering voor de nieuwbouw van de nieuwe kernreactor openstellen voor het opruimen van het historische afval van de oude reactor.

Het standpunt Kernreactor en kernafval is onderdeel van: Economie en wonen Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen