Bijdrage Voort­gangs­rap­portage Programma Tata Steel 2020-2050


Funda­mentele vergroening van Tata nodig

30 augustus 2021

Goed dat dit overzicht er is. We zien dat er stappen worden genomen, maar zien ook dat het helaas hard nodig is dat de provincie met de omgevingsdiensten (OD’s) bovenop Tata zit. Het blijft misgaan daar. Tata houdt zich niet aan de regels en dwangsommen stapelen zich op. OD constateerde o.a. weer overschrijden van een PAK’s-Emissienorm bij de Kooksfabriek 2. Wanneer denkt de provincie dat de lekkende Kooksfabriek 2 eindelijk wordt gesloten? Ook zijn er zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) geloosd in rioolwater. Gaat Tata los van de dwangsom nog meebetalen voor de zuivering van water?

Wij zien dat de fundamentele vergroening van Tata maar niet van de grond komt. Inmiddels worden we ingehaald door bedrijven in buitenland. PS hebben uitgesproken in principe geen inzet op CO2-opvang/afvang te willen, maar bronmaatregelen. Blijft de provincie daarvoor lobbyen?

Verder wachten wij nog steeds op enkele toezeggingen van de gedeputeerde, zoals een overzicht van wet- en regelgeving dat het de provincie onmogelijk maakt om strenger op te treden tegen Tata’s vervuiling en een juridisch onderzoek naar mogelijkheden om het voorzorgsbeginsel toe te passen.
Wanneer kunnen we dat verwachten?

Daarnaast een vraag die we al technisch gesteld, maar werd niet volledig beantwoord: de provincie heeft aangegeven te onderzoeken of we het aspect gezondheid, zwaarder kunnen meewegen. Wanneer krijgen hiervan de resultaten? Is dat in 2022?

Ten slotte er zijn wat zorgen over opstapeling van radioactief afval van Tata (Polonium-210). Kan GS hier z.s.m. informatie over geven, zodat bewoners weten waar ze aan toe zijn?