Ontwik­ke­lingen rond VTH taken provincie en Tata Steel


Gezondheid en leef­om­geving op nummer één, dan de rest

16 april 2020

Voorzitter, allereerst welkom aan de nieuwe gedeputeerde. We wensen hem veel succes, maar vooral moed en visie de komende tijd.

De coronacrisis laat zien dat gezondheid en natuur geen luxegoederen zijn, maar de basisvoorwaarden voor ons bestaan. Dat moeten we dus véél beter gaan beschermen.

Gezondheid en leefomgeving eerst, dan volgt de rest. Dat uitgangspunt willen we van deze gedeputeerde en GS zien.

Ik wil nu graag drie kwesties aanstippen:

1. Eerst het dossier Tata: we constateren weer dat de provincie en de Omgevingsdienst geen grip hebben op grootvervuiler Tata Steel/Harsco. Dat laat de laatste misser rond de dwangsommen weer zien.

Het bedrijf heeft genoeg tijd gehad. In plaats van innoveren richting duurzaam, zijn er jarenlang geen substantiële duurzaamheidsinvesteringen gedaan en is het bedrijf een gevaar voor haar leefomgeving.

Recent lag er weer stof met glitters in het gebied en de bewoners hebben nog steeds geen enkel idee wat voor impact dat op hun gezondheid heeft. Ondertussen leunt de Omgevingsdienst vooral op eigen onderzoek van Tata. Dat moet z.s.m. veranderen.

We kijken uit naar het stuk “Visie & Aanpak Tata Steel”. Daarbij gaan we ervan uit dat de provincie visie gaat tonen voor een duurzame toekomst en een heel stevige actie onderneemt om de gezondheid van burgers te beschermen.

2. Dan andere zorgwekkende dossiers:
Onze Staten hebben zich eerder scherp uitgesproken tegen onduurzame biomassa. Toch zien we dat de provincie initiatieven voor biomassa blijft vergunnen, terwijl duurzaamheid helemaal niet gegarandeerd kan worden. Daar maken we ons grote zorgen om.

Hetzelfde geldt voor energieslurpende kunstmestfabrieken, waar de provincie eerder tonnen in heeft geïnvesteerd onder het mom van duurzaamheid.

Dat mag nooit meer gebeuren.

Daarnaast verzoeken wij GS om ons bij de volgende vergadering ook up to date te brengen over de situatie rond Afvalzorg Nauerna. Er zijn al lang berichten over ernstige milieu- en gezondheidsklachten door het bedrijf.

3. En ten slotte een punt dat wij en andere partijen al eerder hebben aangekaart:

Bij dit terugkerende agendapunt over dit soort probleembedrijven willen we door GS graag ook op de hoogte worden gehouden over inzichten rond gezondheidsgevolgen van bijv. geconstateerde emissies en geuroverlast. We moeten immers ook de gezondheid van mensen beschermen. En nu hebben we daar steeds te weinig zicht op.

Dank u wel.