Bijdrage Kadernota Omge­vings­dienst Noord Holland Noord


Geef ruimte aan Omge­vings­dienst om natuur, gezondheid en leef­om­geving beter te beschermen

8 februari 2021

Voorzitter,

Het is afgelopen tijd duidelijk geworden dat burgers de bescherming van natuur, milieu en gezondheid belangrijk vinden en actievere rol van de Omgevingsdienst (OD) verwachten.

In deze commissie is vaker gevraagd of er meer geld nodig was voor de OD, waarop steevast het antwoord was: wij geven de Omgevingsdiensten altijd de middelen waar ze om vragen.

We gaan een flinke transitie in als het gaat om de Omgevingswet. Dat gemeenten hun zaken richting de Omgevingswet op orde hebben is ook in belang van provinciale doelen. In die zin willen we dus hier investeringen die ten goede komen van de gemeenten, ook zien als een investering in provinciale doelen en willen we daar niet moeilijk over doen. Gemeenten hebben het al zwaar genoeg.

Voor ons is een hoger budget gerechtvaardigd.

We willen graag een ander punt aankaarten voor de Zienswijze. We hebben bij o.a. Circuit Park Zandvoort (CPZ) gezien dat de OD zich puur op de gegevens die door het CPZ zelf zijn aangeleverd baseert. Journalisten van Follow the Money hebben in kaart gebracht hoe juist dit leunen op alleen de gegevens van de aanvragers, er structureel toe leidt dat de natuur het bijna altijd verliest van economische belangen. We hebben dit samen met SP, ChristenUnie en GroenLinks in december aangekaart.

We zien dit als een mooi moment om in de zienswijze richting OD NHN de volgende twee vragen voor te leggen. Noem het een pilot:

1. Te onderzoeken hoe in toekomstige situaties waarbij kwetsbare belangen als natuur en gezondheid in het geding zijn, én er grote twijfels zijn vanuit maatschappelijke organisaties, er (naast de informatie van de aanvrager) contra-expertise of eigen onderzoek ingeschakeld kan worden om tot een volledig geïnformeerd besluit te kunnen komen.
2. En welke kosten daaraan verbonden zouden zijn, uitgaande van voorlopig maximaal bijvoorbeeld twee van zulke contra-expertise gevallen per jaar. Als we naar de praktijk die twee per jaar lijkt meer dan genoeg, als we kijken naar de praktijk tot nu toe.