Bijdrage Focus Smart Mobility


17 mei 2021

Smart Mobility is geen doel op zich, maar slechts een onderdeel van ons mobiliteitsbeleid.

Voor de Partij voor de Dieren is het van evident belang dat slimme mobiliteit vooral ten dienste moet staan van zaken als klimaat, duurzaamheid, energiebesparing, biodiversiteit en veiligheid van mens en dier, en minder om aangenaam reizen te bewerkstelligen.

Slimme mobiliteit dient wat onze fractie betreft derhalve direct gekoppeld te worden aan de ladder voor duurzame mobiliteit.

Voorzitter, omdat de balans in deze Focus in onze ogen toch deze kant op doorslaat zullen wij voor deze voordracht stemmen.