Bijdrage Begro­tings­wij­ziging Omge­vings­dienst Noord Holland Noord


22 november 2021

Voorzitter,

Zoals u weet maken wij ons ernstig zorgen over de capaciteit van Omgevingsdiensten om welzijn van mensen, dieren en hun leefomgeving te kunnen beschermen. De voorliggende voorstellen leveren een positieve bijdrage aan die capaciteit en die zullen we uiteraard steunen.

We kunnen ons ook wel vinden in de zienswijze van GS waarin ze aangeven mee te willen denken in het data-analyse project, voor zover dat bijdraagt aan sterkere bescherming van onze leefomgeving.

Maar we vragen GS nogmaals om niet steeds rigide kijken of bepaalde investeringen wel strikt genomen onder provinciale verantwoordelijkheid vallen. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid ons natuur, gezondheid en milieu te beschermen en gemeenten worden steeds meer genoodzaakt tot bezuinigingen, wat ook onze doelen in gevaar brengt. Omgevingsdiensten bevestigen dat in het laatste onderzoek van Investico.

De vraag aan GS is dan: welke oplossingen ziet u voor dit groeiende probleem van gemeenten die door bezuinigen keuzes moeten maken die onze leefomgeving in gevaar dreigen te brengen? Wat gaat u ondernemen?Interessant voor jou

Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

Lees verder

Bijdrage Toezicht, Handhaving en Tata Steel: Breng het einde van gezondheidsschade in zicht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer