Bijdrage Agrarisch natuur­beheer in Natuur­netwerk Nederland (NNN)


7 februari 2022

GroenLinks, dhr. Cardol zei het al. We moeten druk op de ketel houden.

Agrariërs die op niet-ingericht NNN werkzaam zijn, zullen Natuurbeheerders moeten worden. Ondersteund met de Voedselvisie in gedachten, zal omschakeling naar natuurbeheer en biologische landbouw plaats moeten vinden.
En daar zit een knelpunt: als je start met biologisch, dan kan je pas na twee jaar biologisch zijn. Zo'n overgangsperiode moet dus overbrugd worden; en dáár zou een subsidie voor moeten zijn. Vervolgens kan de Agrariër natuurbeheertaken uitvoeren en een hogere prijs vragen omdat zijn producten biologisch gecertificeerd zijn.

Het Agrarisch natuurbeheer dat eerder was is niet meer. Het was duidelijk dat dit voor natuur niet voldoende meerwaarde had en vooral reguliere landbouw stimuleert.

De Partij voor de Dieren wil geen verlenging van het Agrarisch Natuurbeheer en ziet meer in een omschakelsubsidie om de transitie mogelijk te maken. Dat schept een duidelijk toekomstbeeld en geen valse verwachtingen.

Interessant voor jou

Bijdrage Regionaal Waterprogramma 2022-2027

Lees verder

Bijdrage Voorbereiding Bestuurlijk Overleg Stikstof

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer