Vragen Sport­vis­aca­demie


Indiendatum: jan. 2009

Vragen van het lid Peter van Poelgeest over het openen van een sportvisacademie door de Commissaris van de Koningin.

Woensdag 14 januari opende Commissaris van de Koningin, de heer Borghouts, de MBO sportvisserij bij het Clusius College in Alkmaar.

De heersende opvatting onder wetenschappers is dat vissen pijn en stress kunnen ervaren en dat ook doen als gevolg van hengelen. De lip van het dier wordt met een scherp metalen voorwerp doorboord en de vis wordt vervolgens uit zijn natuurlijke omgeving getrokken, waartegen het dier zich doorgaans heftig verzet. Logischerwijs is het sportvissen dus omstreden.

Ik stel daarover de volgende vragen:

1. Betwijfelt u of vissen pijn en stress kunnen ervaren en als zodanig lijden door het hengelen? Zo ja, waar baseert u dat op?

2. Hoe beoordeelt u hengelen in het kader van artikel 36 lid 1 van de gezondsheids- en welzijnswet voor dieren? Wat is volgens u het ‘redelijke doel’ dat aan de orde moet zijn?

3. Hoe rijmt u de onafhankelijke positie van een Commissaris van de Koningin met het openen van een leerschool voor een omstreden activiteit?

4. Zijn er nog meer activiteiten van Gedeputeerde Staten ter stimulering van het hengelen te verwachten en wanneer hebben de Staten zich daarover uitgesproken en de benodigde kaders gesteld?

Indiendatum: jan. 2009
Antwoorddatum: 4 mrt. 2009

Ons antwoord aan provinciale staten luidt als volgt:

1. Nee.

2. Sportvisserij is een algemeen aanvaarde vrijetijdsbesteding in Nederland. Het
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bepaalt de regels waarbinnen
dit kan plaatsvinden.

3. Genoemde Sportvis Academie gaat een erkende beroepsopleiding verzorgen met als
voornaamste uitstroomdifferentiaties 1) landschapsinrichting, water- en
visstandbeheer alsmede milieubeheer en toezicht, 2) gespecialiseerde detail- en
groothandel 3) recreatie en toerisme. Daarnaast zal de nodige aandacht gegeven
worden aan aquacultuur. Er is een grote behoefte aan vakkundig en gespecialiseerd
personeel. De opleidingen bieden de mogelijkheid dergelijk gekwalificeerd personeel
op te leiden. Wij zijn dan ook van mening dat het hier niet gaat om een leerschool
voor een omstreden activiteit.

4. Nee, er staan geen activiteiten gepland.

Interessant voor jou

Megastal voor Koeien

Lees verder

Dierenwelzijn is van provinciaal belang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer