Plan Crailo


Indiendatum: nov. 2012

Inleiding

Woensdag 7 november 2012 is er een informatiebijeenkomst geweest over het plan Crailo. In dit plan wordt het gebied in drie stukken gedeeld: een deel woningbouw, bedrijven en natuur (zie ook concept ambitiedocument Crailo van juni 2012 in het bijzonder pagina 14) .
Tijdens de bijeenkomst bleek dat er nog gezocht wordt naar bedrijven die zich willen vestigen op het nieuwe bedrijventerrein, maar kwamen er al vele initiatieven voorbij voor vestiging in het natuurdeel van het gebied. Zo werd er gesproken over crematoria, de hoofdvestiging van de KNLTB met tennisvelden en een extra manege. Om te kijken wat mogelijk is, is gevraagd aan Alterra om een onderzoek te doen naar haalbaarheid van deze initiatieven binnen het (natuur-)gebied.

Vragen

1. Zijn er op dit moment al voldoende bedrijven die zich willen vestigen op het geplande bedrijventerrein?
2. Wil de KNLTB voor 1 december een beslissing hebben over de mogelijkheid tot vestiging? En is dit voor het beschikbaar komen van het Alterra onderzoek? Indien beide vragen bevestigend moeten worden beantwoord, hoe kunt u dan die beslissing nemen?
3. Wordt er in het Alterra onderzoek ook meegenomen of de organisaties zich kunnen vestigen op het bedrijventerrein van het plan Crailo?
4. Vanzelfsprekend dienen woningen te worden gebouwd in het woningdeel, bedrijven te worden gevestigd op het bedrijvendeel en dient het natuurdeel van het gebied natuur te worden. Het natuurdeel is van belang voor de goede werking van het ecoduct en als groene verbindingszone naar het aangrenzende bos- en heideterrein. Is GS van mening dat bedrijven en organisaties zich moeten kunnen
vestigen in het natuurdeel? Zo ja, waarom kiest GS niet voor een ruime natuurbestemming om de functionaliteit van het ecoduct te verhogen?

Indiendatum: nov. 2012
Antwoorddatum: 10 dec. 2012

Antwoord 1.
Nee, er zijn enkele bedrijven die interesse hebben getoond in vestiging op het geplande bedrijventerrein, zo blijkt ook uit het rapport dat Buck Consultants heeft opgeleverd in opdracht van de Provincie. Deze interesse is nog geheel vrijblijvend, we hebben nu nog geen garanties gevraagd. De verwachting is dat op het moment dat er meer duidelijkheid is over het ontwerp (masterplan), de planologische procedure en de tariefstelling, bedrijven de afweging kunnen maken zich daadwerkelijk te vestigen op Crailo.

Antwoord 2.
De KNLTB heeft o.b.v. de gesprekken met de Provincie, aangegeven voor 11 december een beslissing te willen nemen.
Op dit moment is Alterra bezig met het onderzoek en we gaan ervan uit dat de eerste resultaten op tijd binnen zijn om verder in gesprek te kunnen met de KNLTB.

Antwoord 3.
Nee, Alterra doet specifiek onderzoek naar het functioneren van de natuurbrug en niet naar het bedrijventerrein. Het beoogde bedrijventerrein heeft voldoende afstand van de natuurbrug om het functioneren ervan niet in de weg te staan.

Antwoord 4.
Nee, de verwerving van Crailo had naast het laten functioneren van de natuurbrug meerdere doelen, zoals woningbouw en bedrijvigheid. Functioneren van de natuurbrug is uitgangspunt, en mogelijke ontwikkelingen zullen dit niet in de weg staan.
Daarnaast kiezen GS voor een sluitende businesscase, en daarom niet voor een ruimere natuurbestemming.

Interessant voor jou

Mega kippenbedrijf Hollands Kroon vervolgvragen

Lees verder

Het niet halen van de doelen voor ecologische waterkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer