Monde­linge vragen Ultra­fijnstof rond Schiphol


Indiendatum: sep. 2015

Inleiding

Op de site van RTV NH staat het verontrustende bericht ‘'Ultrafijnstof rond Schiphol gevaarlijk: grote gezondheidsrisico's voor omwonenden'[1]. RTV NH verwijst hiervoor naar het op 23 september gepubliceerde RIVM-rapport ‘Ultrafijnstof door luchtvaart rond Schiphol’[2].

Uit dit vervolgonderzoek van RIVM, waartoe de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren heeft aangedrongen, blijkt opnieuw de ernst van het probleem. Ultrafijnstof is het schadelijkste deel van fijnstof, omdat het vanwege de zeer kleine afmetingen in de bloedbaan terecht komt en ernstig letsel aan de longen, het hart, de bloedvaten en overige organen kan veroorzaken. Milieudefensie heeft berekend dat één opstijgend vliegtuig net zoveel uitstoot als één miljoen vrachtwagens. Meer dan 550.000 adressen rondom Schiphol lijken nu dus grote risico’s te lopen. Volgens Milieudefensie kunnen omwonenden door toedoen van de ultrafijnstof-uitstoot van vliegtuigen gemiddeld zelfs een jaar van hun leven verliezen.

Vragen

1. Deelt u onze zorgen omtrent deze recente onderzoeksresultaten?
2. Hoe ziet u uw rol als gedeputeerde milieu en wat bent u voornemens te gaan doen?
3. Wat is volgens de gedeputeerde een veilige norm voor ultrafijnstof?
4. Veranderen deze onderzoeksresultaten uw houding ten opzichte van de geplande groei van Schiphol naar 600.000 vliegbewegingen per jaar?
5. Bent u bereid om passende maatregelen te treffen om de veiligheid van de omwonenden te borgen?

[1] http://www.rtvnh.nl/nieuws/171375/ultrafijnstof-rond-schiphol-gevaarlijk-grote-gezondheidsrisicos-voor-omwonenden

[2] http://rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2015/Ultrafijnstof_door_luchtvaart_rond_Schiphol

Indiendatum: sep. 2015
Antwoorddatum: 25 sep. 2015

1. Ja, ik deel uw zorgen. Als lid van College van Advies van de Omgevingsraad ben ik op 1 7 september middels een presentatie op de hoogte gesteld van de resultaten van het onderzoek. Als collegelid en als voorzitter van het gremium Bestuurlijk Regie Schiphol heb ik aangedrongen bij de Staatssecretaris op meer onderzoek naar de gezondheidseffecten van ultrafijnstof.

2. Verder onderzoek lijkt mij noodzakelijk. Dit onderzoek zou bijvoorbeeld vragen moeten beantwoorden óf en bij welke concentraties er gezondheidsrisico's optreden en óf ultrafijn stof van vliegtuigmotoren meer of minder schadelijk is dan ultrafijn stof uit andere bronnen. Daarbij is nodig breder te kijken, dat wil zeggen dat ook ultrafijnstof uit andere bronnen erbij betrekken moet worden.

3. Het RIVM concludeert zelf dat op basis van de literatuurstudie die zij hebben gedaan, er geen eenduidig beeld naar voren komt voor wat betreft de relatie tussen blootstelling aan ultrafijn stof en het optreden van gezondheidseffecten. Er is nog te weinig bekend over de effecten. Daarom is het belangrijk dat er meer onderzoek wordt gedaan. Als uit onderzoek blijkt dat normstelling nodig is, dan zal dit net zoals bij normstelling van PMio en PM2,5 geregeld moeten worden op Europees niveau en vertaald worden in nationale wetgeving.

4. Nee. Overigens de afspraken over de groei van Schiphol betreffen een maximum van 500.000 vliegtuigbewegingen in 2020. Voor het overige verwijs ik naar de vragen van 1, 2 en 3.

5. Omdat er geen eenduidig beeld bestaat over wat de relatie is tussen blootstelling aan ultrafijnstof en het optreden van gezondheidseffecten, is het moeilijk om nu te bepalen wat dan effectieve maatregelen zouden zijn. Om te bepalen welke maatregelen effectief zijn, is meer kennis en onderzoek nodig.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer