Monde­linge vragen inzake “Infor­meren PS over juri­dische quickscan Kader­richtlijn Water"


Indiendatum: 10 jul. 2023

Mondelinge vragen fractie PvdD voor Vragenuur PS juli 2023 inzake “Informeren PS over juridische quickscan Kaderrichtlijn Water”

De Provincie Noord-Holland stevent af op een watercrisis, aangezien we nog lang niet voldoen aan de doelen voor waterbescherming in het kader van Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit kan grote gevolgen hebben voor de provincie en de inwoners. Er is aan de Universiteit van Utrecht de opdracht gegeven voor een juridische quickscan over de KRW. Nu ligt een concept quickscan klaar.

Volksvertegenwoordigers hebben nog geen inzage gekregen in dit belangrijke stuk, maar hebben het recht om de informatie tijdig te kunnen volgen.

1. Kan GS voor het reces voldoen aan het recht van PS op informatie en inzage geven in het concept quickscan over de KRW?

Partij voor de Dieren
Ines Kostić

Vragen
De Provincie Noord-Holland stevent af op een watercrisis, aangezien we nog lang niet voldoen aan de doelen voor waterbescherming in het kader van Kaderrichtlijn Water (KRW). Dit kan grote gevolgen hebben voor de provincie en de inwoners. Er is aan de Universiteit van Utrecht de opdracht gegeven voor een juridische quickscan over de KRW. Nu ligt een concept quickscan klaar.

Volksvertegenwoordigers hebben nog geen inzage gekregen in dit belangrijke stuk, maar hebben het recht om de informatie tijdig te kunnen volgen.

1. Kan GS voor het reces voldoen aan het recht van PS op informatie en inzage geven in het concept quickscan over de KRW?


Antwoord

Gedeputeerde ROMMEL: Dat conceptrapport, wij zijn niet de opdrachtgever van dat stuk. De ambtenaren hebben – lees ik – op 4 juli hierover gesproken. De gedeputeerde zelf is daar niet van op de hoogte gebracht. Maar pas op 17 oktober komt er een bijeenkomst. Die wordt gepland door het Hoogheemraadschap, waarbij de Universiteit Utrecht het rapport presenteert. Wij zijn dan ook uitgenodigd. En op dat moment kunnen wij ervoor zorgen dat u het rapport ook krijgt, omdat het dan ook pas gepubliceerd is. Wij gaan niet over een rapport waar we geen opdrachtgever van zijn. Dus helaas.

Statenlid KOSTIĆ (PvdD): Ja, even snel uit mijn hoofd. Twee aanvullende vragen. Onze informatie is dat u wel bent gevraagd om te reageren op die concept-QuickScan. Dus mijn vraag is: hebben die ambtenaren, GS, die concept-quickscan al gezien? En hebben ze inderdaad, zoals de waterschappen stellen, al een reactie gegeven? Zo ja, dan is dat toch echt iets wat wij zouden kunnen zien, aangezien u het ook heeft kunnen zien. En ten tweede: wie is dan de opdrachtgever geweest?

Gedeputeerde ROMMEL: Ja, zoals ik net al zei: op 4 juli is het besproken met de ambtenaren. De gedeputeerde was er niet bij en is er ook niet van op de hoogte gesteld. Dus of er zo'n reactie precies gegeven is, ik neem aan van wel, maar ik was daar niet bij. Het hoogheemraadschap is degene die de opdracht gegeven heeft. Dus als u dat rapport op wilt vragen, dan zult u daar dus moeten zijn en niet bij ons, de provincie, die geen opdrachtgever is.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen inzake “Uitspraak Rechtbank Noord-Holland over natuurvergunning cacaofabriek OLAM”

Lees verder

Vragen over afschot sikaherten tot een 0-stand in duingebied Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer