Keuze BMW diesel label D als nieuwe dienstauto's gede­pu­teerden en CdK


Indiendatum: mrt. 2017

Inleiding

In de brief van 7 februari jl. informeerde het college van GS ons over de keuze voor nieuwe dienstauto’s ten behoeve van het vervoer van GS. Tot onze grote verbazing is de keuze gevallen op vier dieselauto’s van het type "BMW 5-serie sedan 530dA xDrive 4d" met een energielabel D1. Wij zijn zeer verbaasd over deze keuze omdat deze in tegenspraak lijkt met de ambitie van GS om de CO2 uitstoot van de eigen organisatie terug te dringen en als provincie zelf het goede voorbeeld te geven in keuzes rondom duurzaamheid. Anno 2017 zijn een heel aantal automodellen met een A-label beschikbaar, en zelfs uitstootvrije auto’s, ook in de representatieve klasse.

1 Volgens https://www.leaseplandirect.nl/lease-auto/bmw/5-serie-sedan/530da-xdrive-4d/282087/

Vragen

1: Is GS het met ons eens dat dieselauto’s met een energielabel D niet zo goed passen bij de ambities van dit college op het vlak van duurzaamheid?

2: Heeft GS ook uitstootvrije auto’s meegenomen in de afweging voor nieuwe dienstauto’s?

3: Wat waren de wegingsfactoren van de verschillende criteria die tot de keuze voor de dieselauto’s heeft geleid? Specifiek: welke weging had de uitstoot van auto’s?

4: Is GS het met ons eens dat de lease van dieselauto’s met een D-label voor vervoer van bestuurders anno 2017 een keuze is die maatschappelijk moeilijk te verantwoorden is?

5: Klopt het dat de portefeuillehouder Inkoop dezelfde gedeputeerde is als de portefeuillehouder Duurzaamheid?

6: Is GS het met ons eens dat auto’s ten behoeve van vervoer van bestuurders anno 2017 tenminste een A-label moeten hebben en het liefst uitstootvrij moeten zijn?

7: Is GS bereid haar keuze te herzien en, opnieuw mede gebruikmakend van de expertise van de chauffeurs, te kiezen voor uitstootvrije auto’s of in ieder geval auto’s met een A-label?

Gezamenlijke vragen: Christen Unie-SGP, Groen Links, SP, PvdD

Indiendatum: mrt. 2017
Antwoorddatum: 21 mrt. 2017

1: Nee. Bij de afweging en keuze van de dienstauto’s is gebruik gemaakt van "Milieucriteria voor het maatschappelijk verantwoord inkopen van dienstauto’s (inclusief onderhoud)*". Deze duurzaamheidseisen zijn niet meer gebaseerd op een label maar onder meer op de maximale CO2 uitstoot per klasse voertuig. De norm voor de maximale CO2 uitstoot voor een voertuig in het hogere middenklasse segment is 150 g/km. Het uiteindelijk gekozen voertuig heeft een CO2 uitstoot van 132 g/km. Daarnaast vallen onder de milieucriteria nog de volgende duurzaamheidseisen die ook mee zijn genomen: de aanwezigheid van indicatoren ten behoeve van beperking van het brandstofgebruik, eisen ten aanzien van het gebruik van smeeroliën, een Euro6 motor en geluidsemissienormen.

*Het gaat om de versie van 26 januari 2016 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze zijn te vinden op de website van PIANOo (Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers) https://www.pianoo.nl/document/10561/productgroep-dienstautos.

2: Ja, de Tesla, model S en X zijn meegenomen in de voorselectie.

3: Er is een plan van eisen opgesteld met criteria waaraan het nieuwe voertuig moet voldoen. Dit profiel is opgedeeld in vier hoofdcategorieën: (1) duurzaamheidseisen, (2) prijs, (3) kwaliteitseisen en (4) accessoirewensen. Zoals aangegeven onder antwoord 1 hebben wij een norm gehanteerd voor de maximale CO2 uitstoot voor een voertuig in het hogere middenklasse segment, te weten 150 g/km. Auto’s die niet aan deze norm voldeden zijn niet (verder) in de selectieprocedure opgenomen. De weging op het onderdeel CO2 uitstoot is dus: ‘voldoet’ aan de norm of ‘voldoet niet’ aan de norm.

4: Nee. Voor de keuze hebben wij verschillende duurzaamheidseisen mee laten wegen op basis van normen gesteld door het Rijk, zoals maximale CO2 uitstoot per voertuigklasse in plaats van eisen gebaseerd op een label.

5: Ja, dat klopt. Overigens valt de keuze voor de nieuwe dienstauto’s onder de portefeuillehouder personeel en organisatie. Alle portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor de aankopen en aanbestedingen in hun portefeuille. De verantwoordelijkheid voor het algemene inkoopbeleid valt onder de portefeuillehouder inkoop.

6: Nee. Er is op zorgvuldige wijze en in nauwe samenspraak met alle betrokkenen een plan van eisen opgesteld voor de nieuwe leasecontracten. De voertuigen zijn vervolgens beoordeeld langs de criteria zoals genoemd in antwoord 3. Uitstootvrije auto’s zijn meegenomen in de weging, maar die voldoen op dit moment nog niet aan alle eisen.

7: Nee. Wij hebben verschillende duurzaamheidseisen meegenomen in de afweging en keuze van het voertuig. Dit op basis van milieucriteria die door het Rijk zijn opgesteld in plaats van eisen gebaseerd op een label. Naast prijs en duurzaamheidseisen is ook gewogen op kwaliteit en accessoires. Dit laatste vanwege het rijcomfort en de wetgeving omtrent arbeidsomstandigheden. Het voertuig is immers voor de chauffeurs een werkplek, en overigens ook, voor een deel van de week, voor de leden van Gedeputeerde Staten. De chauffeurs zijn dan ook intensief betrokken geweest bij het keuzetraject. Wij achten de keuze dan ook verantwoord.

Interessant voor jou

Het faunabeleid onder de Wet Natuurbescherming

Lees verder

Mogelijke effecten van grootschalige reductie grote grazers in de Oostvaardersplassen op de natuurdoelen in Noord-Holland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer