Illegale bomenkap in Nationaal Park Zuid-Kenne­merland


Inleiding

In de Kennemerduinen bij Bloemendaal zijn 170 bomen illegaal omgezaagd[1][2]. Het gebied is onderdeel van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, Natura 2000 en EHS. Het zou niet de eerste keer zijn dat er illegaal wordt gekapt in de Kennemerduinen bij Bloemendaal.

Volgens een boswachter van PWN heeft de illegale kap veel schade toegebracht aan de natuur. PWN heeft samen met Natuurmonumenten aangifte gedaan bij de politie en is van plan om vaker te gaan controleren in het gebied. Er wordt vermoed dat de directe omwonenden achter de illegale bomenkap zitten. Hele stroken zijn gekapt waardoor uitzicht voor de villa’s is vrijgemaakt.

Vragen

1. Hoe bent u op de hoogte gesteld van deze illegale bomenkap in dit beschermde natuurgebied?
2. Bent u bereid om samen met politie en de handhavers van PWN en Natuurmonumenten samen te werken om de daders op te sporen en dit hoge prioriteit te geven? Zo nee, waarom niet?
3. Is het waar dat illegale bomenkap eerder in dit gebied heeft plaatsgevonden? Zo ja, wat voor actie heeft u daarop ondernomen?
4. Beschikt u over voldoende gespecialiseerde handhavers om illegale kap adequaat op te sporen?
5. Kunt u uw overzicht van incidenten van illegale kap openbaren? Is er sprake van een toename van incidenten?

[1] Illegale bomenkap: Vreselijk als mensen zomaar met een bijl tekeer gaan.

[2] Illegale kap 170 bomen bij Hoge Duin en Daalseweg Bloemendaal in Haarlems Dagblad 6-5-2015

Antwoorddatum: 1 jan. 1970

Antwoord 1:
Nog afgezien van de vraag of hier sprake is van illegale bomenkap (zie daartoe het antwoord op vraag 3), zijn wij op de hoogte gesteld via een mail (d.d. 6 mei 2015) van een boswachter van PWN, gericht aan een inspecteur van de sector Handhaving van de directie SVT. De volgende dag is de betreffende mail door deze inspecteur aan de inspecteurs Boswet en Natuurbeschermingswet doorgestuurd.

Antwoord 2:
Ja, deze samenwerking was er al met PWN en Natuurmonumenten en is een belangrijke doelstelling van ons. Wij geven hier dan ook hoge prioriteit aan. Onze inspecteurs hebben dan ook direct dezelfde dag (7 mei 2015), een afspraak gemaakt met de betreffende boswachter van PWN. Op 8 mei is direct ter plaatse, door alle betrokkenen, een onderzoek ingesteld.

Antwoord 3:
Er zijn inderdaad in het betreffende gebied eerder bomen gekapt en getopt (top van een boom eraf zagen). Ook toen hebben wij snel actie ondernomen. Wij vinden dit een ernstige zaak. Net zoals nu, was er geen sprake van een velling in de zin van de Boswet. De kap van de bomen viel onder het begrip dunning en de top eruitzagen is geen velling in de zin van de Boswet. Ook zijn de beschermde natuurwaarden niet geschonden in de zin van de Natuurbeschermingswet. De Provincie heeft na het onderzoek geen verdere actie ondernomen, aangezien er geen sprake is van overtredingen in het kader van de Boswet en/of de Natuurbeschermingswet.

Antwoord 4:
Ja, wij beschikken over voldoende gespecialiseerde handhavers om het kappen van bomen op te sporen.

Antwoord 5:
Ja, het overzicht is hier bijgevoegd. Wij zien geen toename van het aantal incidenten in Noord-Holland.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer