Het dood­schieten van een vos in het Ooster­del­gebied


Inleiding

Onlangs werd een melding bekend gemaakt dat er een vos is doodgeschoten in het Oosterdelgebied in de nabijheid van medewerkers van Agros. Agros is een bureau voor onder meer re-integratie van uitkeringsgerechtigden, wajongtrajecten en outplacement. De vos staat weliswaar op de landelijke vrijstellingslijst, waardoor elke jager die gerechtigd is te jagen in zijn jachtveld vossen mag doden. Maar daarmee mag er niet overal op vossen geschoten worden door iedereen met een jachtakte.

Vragen

1. Bent u bekend met het doodschieten van de vos bij Oosterdel met gevaar voor medewerkers van Agros? Zo ja, hoe bent u aanvankelijk geïnformeerd over dit incident?
2. Begrijpt u de woede van de voorzitter van de Stichting Veldwerk Oosterdel over het onverantwoordelijk gedrag van de dader om op zo’n 100 meter van mensen te schieten? Deelt u de kwalificatie van onverantwoord handelen?
3. De Stichting Veldzorg Oosterdel had geen toestemming voor jacht gegeven en ook de jachthouder (Staatsbosbeheer) was niet betrokken bij dit incident. Deelt u de mening dat het schieten op vossen illegaal was?
4. Zijn de handhavers van de provincie betrokken bij het opsporen van de daders en het ondersteunen van de politie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om volledig mee te werken aan het opsporen vervolgen van de dader(s)?
5. Bent u met ons van mening dat het hier om een ernstige overtreding gaat en dat de jachtakte moet worden ingetrokken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid bij de verantwoordelijk korpschef te pleiten voor het intrekken van de jachtakte, zodra de jager bekend is?

Antwoorddatum: 20 feb. 2014

1. Ja, wij zijn hiervan op de hoogte gesteld door zowel een Buitengewoon Opsporingsambtenaar van Staatsbosbeheer als door de voorzitter van de Stichting Veldwerk Oosterdel.
2. Als het verhaal klopt, zijn wij het met u eens dat hier sprake is van onverantwoordelijk gedrag.
3.
Als de feiten kloppen is er sprake van illegaal gedrag.
4.
Nee, de handhavers van de provincie zijn niet actief betrokken bij dit incident. Onze handhavers zijn op de hoogte van het feit dat er aangifte is gedaan bij de politie en zullen op hun verzoek volledig meewerken.
5.
Het is een bevoegdheid van de Korpschef en de Minister van Justitie om de aard van de overtreding te bepalen en eventueel een sanctie op te leggen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer