Gentech aardappel in Noord-Holland


Inleiding
In het dagblad Trouw van 9 maart werd Noord-Holland genoemd als een mogelijke locatie voor vermeerdering van de genetisch gemanipuleerde aardappel Amflora van het Duitse chemieconcern BASF. Gewone aardappelen produceren naast amylopectine ook amylose, maar BASF heeft de Amflora via genetische manipulatie amylosevrij gemaakt. Het gemanipuleerde genetische materiaal kan zich, in de vorm van zaden, stuifmeel of knollen, verder verspreiden over andere akkers. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door de wind of insecten of versleping van knollen door wilde dieren. Ook kan de keuzevrijheid van de gentechvrije Noord-Hollandse aardappelboeren op het spel komen te staan door vermenging in bijvoorbeeld poot- of oogstmachines of door menselijke fouten.

Vragen
1. Bent u bekend met plannen van BASF om Amflora in Noord-Holland te (laten) vermeerderen?

2. Deelt u onze mening dat de Noord-Hollandse landbouw vrij moet blijven van genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s)?

3. Wat kunnen de gevolgen zijn voor de (poot)aardappelproductie in Noord-Holland als besmetting plaatsvindt met genetisch gemanipuleerd materiaal en wat kan deze dreiging betekenen voor de economische (internationale) concurrentiepositie van de pootgoedsector?

4. Wat kunnen de gevolgen zijn voor biologische boeren in de omgeving van de GGO’s als genetisch gemanipuleerd materiaal wordt aangetroffen in hun velden?

5. Deelt u de zorg om de ontwikkeling van resistentie tegen antibiotica? (Amflora bevat een antibioticumresistentie-markergen dat kan bijdragen aan de verspreiding van antibioticumresistentie tegen onder meer kanamycine en neomycine, die door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en European Medicines Agency (EMEA) als essentiële medicijnen worden omschreven)

6. Welke mogelijkheden heeft de provincie om (teelt van) genetisch gemanipuleerde gewassen in het landelijk gebied te voorkomen?

7. Bent u bereid van landelijk Noord-Holland een gentechvrij gebied te maken?

Antwoorddatum: 24 apr. 2010

1. BASF heeft geen plannen om de Amflora aardappel in Nederland en dus ook niet in Noord-Holland te telen. BASF richt haar productie voorlopig op Duitsland en Zweden. Zetmeelaardappelen worden met name geteeld door boeren die zijn aangesloten bij de coöperatie AVEBE. AVEBE heeft aangegeven de industrieaardappel Amflora niet te laten telen.

2. Gedeputeerde Staten zijn zich er van bewust dat de toepassing van moleculaire gentechnieken bij gewassen weerstand oproept. In eerdere vergelijkbare vragen van leden van Milieudefensie in 2004 (kenmerk 2004-14738; 2004-20157; 2004-57777) heeft Gedeputeerde Staten aangegeven, dat de moderne technieken ook kansen bieden om efficiënter en meer duurzaam te produceren. Daarbij zijn zij ook van mening dat voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar moeten worden afgewogen. Besluitvorming over toelating is na toetsing door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) een verantwoordelijkheid van het Rijk en met name de ministeries van LNV en VROM.

3. Zie antwoord op vraag 1

4. Zie antwoord op vraag 2

5. Zie antwoord op vraag 2

6. Zie antwoord op vraag 2

7. Zie antwoord op vraag 2

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer