bestrijding van muizen


Indiendatum: sep. 2009

Vraag van het lid R.E. van Oeveren (PvdD) over de bestrijding van muizen

Inleiding

De fractie van de Partij voor de Dieren stelde, naar aanleiding van de vondst in het fractiehuis van gifdozen tegen muizen, enkele technische vragen over de bestrijding van dieren in of rond gebouwen van de provincie. De vragen werden ambtelijk beantwoord en deze gaven aanleiding tot verdere technische vragen over de bestrijding van muizen. De fractie vroeg daarom inzage in het contract met de bestrijder. Hierop werd te kennen gegeven dat dergelijke vragen een zaak zijn tussen PS en GS. De Partij voor de Dieren is van mening dat het hier gaat om feitelijke gegevens ten behoeve van technisch onderzoek. In dit geval een afschrift van een openbaar document, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1b van de Verordening ambtelijke bijstand van de Staten van Noord-Holland. Door deze gang van zaken zijn wij gedwongen om de technische vraag formeel als Statenvraag te stellen. Wij betreuren deze gang van zaken en sluiten niet uit dat later via deze weg nog politieke vragen worden gesteld.

Vraag
Kunt u ons inzage verschaffen in het contract tussen de provincie en de bestrijder van muizen in provinciale panden?

Indiendatum: sep. 2009
Antwoorddatum: 13 jan. 2010

1. Ja, bijgaand treft u een kopie van het gevraagde contract aan.

Interessant voor jou

Populatiedynamica Muskusratten

Lees verder

Jacht op provinciale gronden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer