Vrij­willige functies bij Staten­fractie en afdeling Noord-Holland (in oprichting)


30 november 2010

De Statenfractie en de afdeling Noord-Holland (in oprichting) zoeken:

1. Vrijwilligers voor campagneactiviteiten
Wij zoeken onder andere in campagnetijd actievelingen voor bijvoorbeeld twee avonden (of meer) per week voor activiteiten zoals:
- flyeren
- posters plakken
- informatiekramen bemannen
Met twee avonden hulp in jouw eigen omgeving zijn we al enorm geholpen! Neem gerust een vriend of vriendin mee. De eerstvolgende campagneperiode is vooraf aan de Provinciale Statenverkiezingen op 2 maart 2011.
Heb je tijd?

Daarnaast bestaat gedurende het hele jaar de behoefte aan:

2. Fotografen/videomakers
Soms is het voor de PS-fractie handig als er foto- of video-opnames zijn van misstanden of andere onderwerpen.
Voorbeeld: zwanen die tegen hoogspanningskabels vliegen.

3. Informatievolgers gemeente
In Noord-Holland is de partij alleen in Amsterdam in de gemeenteraad vertegenwoordigd, maar ook in andere gemeenten staan diergerelateerde onderwerpen op de agenda. Het is van belang dat dit ook op gemeentelijk niveau wordt gevolgd, dat gemeenteraadsvergaderingen worden bijgewoond en dat daar indien van toepassing wordt ingesproken.
Wil jij voor ons deze gemeenteagenda’s volgen (bijvoorbeeld via internet), of gemeenteraadsvergaderingen in jouw omgeving bijwonen en mogelijk ook inspreken?

4. Supporters/ assistenten / achtergrondpubliek
Af en toe is er een activiteit waarbij een van de Statenleden de partij extra nieuwsaandacht probeert te geven. Zo zijn er een tijdje geleden gouden eieren overhandigd aan de burgemeester van Texel als protest tegen het vergassen van ganzen. Voor de pers zijn dergelijke acties vaak interessanter als er (veel) publiek aanwezig is.

5. Nieuwsvolger Schipholproblematiek
Hierbij is het van belang dat je de ontwikkelingen rondom Schiphol in de gaten houdt, bijvoorbeeld welke gewassen er rondom Schiphol worden geteeld. Sommige gewassen trekken veel dieren aan, waardoor een verhoogd risico op birdstrikes ontstaat.

6. Organisator ‘buitenparlementaire’ acties
Het organiseren van ondersteunende acties, in overleg met de Provinciale Statenfractie, het afdelingsbestuur Noord-Holland en de werkgroepen. Denk hierbij aan acties tegen het doden van ganzen, tegen het afschieten van damherten en dergelijke.

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie! We zijn te bereiken via noordholland@partijvoordedieren.nl