Damherten afschieten in Amster­damse Water­leiding Duinen


21 december 2010

De provincie Noord-Holland wil toch damherten gaan afschieten in de duinen. De Statenfractie van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland is het hier niet mee eens en wil de andere kant van het verhaal laten zien dan wat tot nu toe overheerst.

De damherten in de Amsterdamse Waterleidingduinen hebben voortdurend de aandacht van de Partij voor de Dieren. Het zijn prachtige dieren die vaak voor bezoekers van de Amsterdamse Waterleidingduinen te zien zijn, omdat er niet op ze wordt gejaagd. Hier kan jong en oud genieten van een prachtige omgeving en dieren ervaren zoals ze in de natuur leven. In plaats van in een dierentuin.

De Partij voor de Dieren vindt dat er momenteel nog geen overtuigende redenen zijn waarom er gejaagd zou moeten worden. Om verkeersongelukken te verminderen moet er een goede afscheiding komen tussen de weg en de duinen. Dit is de manier om verkeersveiligheid te garanderen en verder ook voor het voorkomen van de “overlast” en landbouwschade.

Het onlangs verschenen Faunabeheerplan damhert van de faunabeheereenheden van Noord-Holland en Zuid-Holland is voor de Partij voor de Dieren eenzijdig en onacceptabel. Het is onevenwichtig geschreven naar afschot, want alternatieven worden onvoldoende uitgewerkt. De schrijvers zijn verre van onafhankelijk en het plan roept heel veel vragen op. Uit de contra-expertise van INBO en Tauw blijkt dat een goed hek wel degelijk de problemen kan oplossen; daar is geen afschot voor nodig.

De Partij voor de Dieren wijst er ook op dat bij de Zeeweg in het gebied Zuid-Kennemerland even veel ongelukken met herten gebeuren als bij de Amsterdamse Waterleidingduinen, terwijl er in Zuid-Kennemerland wel dieren worden afgeschoten. Het bewijs dat afschot niet helpt. Een goed hek is de enige manier om de dieren binnen het terrein te houden.

Overigens hebben de fracties in de Tweede Kamer, Noord-Holland, Zuid-Holland en Amsterdam zich al diverse malen sterk gemaakt voor deze herten. U kunt dit nalezen op onze website.

http://noordholland.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/721
http://noordholland.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/730

http://noordholland.partijvoordedieren.nl/statenfractie/statenvragenantwoorden/i/344

http://noordholland.partijvoordedieren.nl/statenfractie/bijdragen-speeches/i/478

http://amsterdam.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/5052

http://zuidholland.partijvoordedieren.nl/statenfractie/statenvragenantwoorden/i/711

http://zuidholland.partijvoordedieren.nl/statenfractie/statenvragenantwoorden/i/672

http://www.partijvoordedieren.nl/tweedekamer/kamervragen/i/763