Provin­ciale Staten­frac­tiedag Partij voor de Dieren Noord-Holland


3 januari 2011

Ademloos bekijken we de moderne glazen kroonluchters die hoog in de volledig gerestaureerde vergaderzalen hangen van het provinciehuis van Noord-Holland, ook wel Paviljoen Welgelegen genaamd. Alle 87 lampen, ontworpen door de Haarlemse kunstenaar Michiel van Overbeeke, zijn uniek, waaronder het exemplaar met kunstige dierenafbeeldingen.

Op 15 december 2010 worden een twintigtal leden van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland in het statige provinciehuis ontvangen door de twee statenleden, Peter van Poelgeest en Rob van Oeveren. We beginnen met een rondleiding door het provinciehuis en sluiten af met een presentatie over vier jaar PvdD in de provincie.

Pina Cardia was de afgelopen jaren betrokken bij de restauratie van Paviljoen Welgelegen. Zij leidt de geïnteresseerde leden rond door het prachtige gebouw. De duur van de renovatie, het grote aantal betrokkenen en de vooral bijbehorende kosten doen enige wenkbrauwen fronsen, maar voor iedereen is het zonneklaar dat het resultaat er mag zijn. Paviljoen Welgelegen is in de originele staat teruggebracht en schittert weldadig.

Het provinciehuis is rond 1790 als museum gebouwd door Henry Hope, een schatrijke bankier. Topstukken van ondermeer Rembrandt hebben hier gehangen totdat de eigenaar hals over kop op de vlucht voor de Fransen zijn schilderijen meenam en het paviljoen achterliet. Koning Lodewijk Napoleon betrok het als zomerverblijf, maar moest op zijn beurt zelf niet lang daarna de wijk nemen.

Het gebouw kwam in koninklijke handen, kreeg later weer een museumfunctie tot het in de jaren dertig van de vorige eeuw provinciehuis van Noord-Holland werd. Omdat geldzorgen aan de geschiedenis van het paviljoen kleven, werd ook nu een beroep gedaan op derden. Alle gemeenten in de provincie werd gevraagd een bijdrage te leveren aan de aankleding van het gebouw. Dit resulteerde in een unieke verzameling wandkleden en prachtige art deco voorwerpen.

Na de inspirerende rondleiding vertrekken we naar de nabij gelegen fractiekamer van de Partij voor de Dieren. Qua aankleding valt deze wel enigszins tegen in vergelijking met het provinciehuis, maar fractiemedewerker Bram van Liere toont ons enthousiast een presentatie met de verworvenheden van de fractie van de afgelopen vier jaar.

En hoewel de Provinciale Staten minder weinig invloed kunnen uitoefenen in
de strijd voor dierenrechten en -belangen dan het Rijk, zijn de resultaten niet gering. De voornaamste zijn:
- 1 miljoen vrijgemaakt voor vismigratie
- Onderzoek naar alternatieven voor jacht
- Onderzoek naar trek weidevogels
- Mogelijk verbod op uitbreiding intensieve veehouderij in Noord-Holland.
(Zie meer details op http://noordholland.partijvoordedieren.nl/statenfractie/.)

Het bevlogen Statenlid Peter licht uitgebreid zijn nota over de trek van de weidevogels toe. Onderwijl smaken de glühwein en de glutenvrije banketstaaf prima. Mocht er volgend jaar weer een fractiedag in het provinciehuis georganiseerd worden, zorg dan dat je er bij bent!

Tom Greuter