De econo­mische waarde van natuur


18 november 2010

Tijdens de algemene beschouwingen van de provincie Noord-Holland heeft de Partij voor de Dieren gepleit voor de berekening van economische waarde van natuur. De provincie heeft namelijk belangrijke taken op het gebied van zowel economie en natuur. Wereldwijd wordt er veel geld verdiend aan natuur, volgens de Verenigde Naties tussen de 2 tot 4,5 biljoen dollar.

Vaak weten overheden en burgers niet dat het geld wordt verdiend dankzij de natuur. Bomen zuiveren de lucht van CO2 en fijnstof, maar sturen geen rekening. Damherten grazen in de Waterleidingduinen zonder vrees voor afschot en laten zich veel zien, maar daarvoor hoeft de plaatselijke caféhouder of het hotel niet te betalen. Zonder de natuur zouden er veel economische activiteiten verloren gaan. Daarom pleiten de Verenigde Naties voor het in kaart brengen van al die ‘ecosysteemdiensten’ en de berekening hoeveel die opleveren.

De Partij voor de Dieren nam dit pleidooi over, maar bleek weer eens ver voor de troepen uit te lopen (al kwamen in de wandelgangen enkele nieuwsgierige Statenleden van andere partijen informeren wat wij nu precies bedoelden en wilden). De motie van de fractie werd door geen enkele partij gesteund. De motie om de waarde van de wilde damherten in de waterleidingduinen te berekenen werd alleen door D66 en de Christenunie/SGP gesteund. Het debat leidde tot een felle woordenwisseling tussen onze fractievoorzitter Rob van Oeveren en CDA gedeputeerde Jaap Bond, die alleen wilde kijken naar de kosten van de damherten, zoals de kosten van het hek en de landbouwschade. Dat is dubbeltellen, want met een goed hek kan er geen landbouwschade ontstaan. Bovendien zijn de kosten één keer enkele tonnen, terwijl de Dierenbescherming schat dat de damherten 5 miljoen euro elk jaar toevoegen aan de plaatselijke economie.

Het eerste zaadje is gezaaid, maar het zal nog wel even duren voor alle politieke partijen snappen dat natuur geen luxe of hobby is, maar noodzakelijk voor het voortbestaan van mens en dier.