Komen er mega­stallen in de provincie Noord-Holland


18 november 2010

Het begon in 2008 met het burgerinitiatief van de Dierenbescherming en Milieudefensie. Meer dan 25.000 mensen zetten hun handtekening voor een verbod op megastallen. Gedeputeerde Staten (GS), bij monde van landbouwgedeputeerde Jaap Bond (CDA), verzette zich tegen een verbod op megastallen. Terwijl activisten verkleed als kip in de zaal zaten naast de initiatiefnemer voor de grootste kippenfabriek in Europa, was zowel de coalitie als de oppositie verdeeld en waren de tegenstanders van het ophokken van dieren nipt in de meerderheid. Een motie werd aangenomen om megastallen te verbieden en het verbod zou vastgelegd worden in de ruimtelijke verordening. Het leek beslist, maar het was slechts de start van een politieke soap.

In tegenstelling tot wat gebruikelijk is besloot GS de motie niet uit te voeren. Het zou juridisch niet mogelijk zijn om megastallen te verbieden. Daarom stelde GS voor om intensieve veehouderij overal in Noord-Holland te verbieden, behalve in een deel van de Wieringermeer. Daar zouden megastallen zelfs mogelijk worden. De Partij voor de Dieren wilde een volledig verbod en kreeg een meerderheid van Provinciale Staten achter een onderzoek naar de juridische houdbaarheid van een verbod. Ook de Dierenbescherming en Milieudefensie lieten zo’n onderzoek uitvoeren. De conclusies kwamen op hetzelfde neer: de provincie kon intensieve veehouderij wel verbieden in de ruimtelijke verordening. Een meerderheid tekende zich af voor een volledig verbod, en de landbouwlobby nam haar verlies. LTO pleitte voor een verbod op intensieve veehouderij, behalve voor bestaande intensieve veehouderijen, die moesten kunnen uitbreiden. VVD en CDA namen dit pleidooi over en zo moest Provinciale Staten (PS) zich uitspreken over 3 voorstellen over megastallen. Om verwarring te voorkomen trok de Partij voor de Dieren haar voorstel in, het kwam op hetzelfde neer als het voorstel van de SP. Maar het mocht niet baten, de verwarring kwam alsnog.

De stemprocedure werd verkeerd uitgevoerd. Het voorstel van de SP, om intensieve veehouderij helemaal te verbieden, werd aangenomen. Het voorstel van CDA en VVD had toen niet in stemming gebracht mogen worden, maar het gebeurde toch en het werd in de consternatie aangenomen. Er volgde veel discussie, maar uiteindelijk werd er een tekst gecomponeerd waarbij twee volstrekt tegenstrijdige voorstellen werden verenigd. Noord-Hollandse intensieve veehouderij mag uitbreiden, maar het aantal dieren mag niet toenemen. Geen megastallen dus. De verordening was nog niet vastgesteld of GS stelde voor om de verordening te herzien om het voorstel van VVD en CDA uit te voeren. Wel megastallen dus. Ruimtelijke ordening Gedeputeerde Driessen (VVD) beweerde dat megastallen niet mogelijk zouden zijn, maar in haar voorstel is daar nog niets van terug te vinden.

PS zal zich dus voor de derde keer moeten uitspreken tegen megastallen, en tegen intensieve veehouderij. Dit zal in januari of februari vermoedelijk in stemming worden gebracht. Dat wordt weer erg spannend!

Gerelateerd nieuws

Meldpunt Misstanden Jacht

Op 15 oktober werd het startschot gegeven waarmee het jachtseizoen werd geopend. Jagers mogen vanaf die dag weer schieten ...

Lees verder

De economische waarde van natuur

Tijdens de algemene beschouwingen van de provincie Noord-Holland heeft de Partij voor de Dieren gepleit voor de berekening ...

Lees verder