Meldpunt Misstanden Jacht


15 oktober 2010

Op 15 oktober werd het startschot gegeven waarmee het jachtseizoen werd geopend. Jagers mogen vanaf die dag weer schieten op konijnen, hazen, fazanten en wilde eenden.

Jacht
Jacht in Nederland is in het algemeen plezierjacht. Ook al willen de jagers graag doen voorkomen dat zij juist aan beheerjacht doen. Jagers vinden dat ze zorgen voor een natuurlijk evenwicht welke totaal verstoord zou zijn als zij geen bemoeienis zouden hebben.
Tegenstanders vinden dat de natuur zijn eigen gang moet gaan zodat er een niet door mensen handen gecreëerd evenwicht ontstaat. De Partij voor de Dieren wil een einde aan de plezierjacht. Ook populatiebeheer, trofeeënjacht en bejagen van bijgevoerde populaties dient verboden te worden. Alleen in geval van ernstige gevaren voor de volksgezondheid of in geval van grote landbouwschade die niet op diervriendelijke wijze bestreden kunnen worden, kan jacht in overweging genomen worden, waarbij de uitoefening door professionals in overheidsdienst of onder direct overheidstoezicht dient plaats te vinden. Toezicht op de uitoefening van de jacht dient niet langer te worden overgelaten aan jachtopzichters in dienst van jagers en terreinbeheerders, maar aan overheidsdienaren.

Uit onderzoek blijkt dat 80 procent van de bevolking vindt dat plezierjacht beëindigd moet worden Toch worden in Nederland jaarlijks nog circa 2 miljoen vogels en zoogdieren bejaagd en gedood door ongeveer 30.000 jagers.


Meldpunt Misstanden Jacht
In Noord-Holland heeft de Partij voor de Dieren geen meldpunt opgericht omdat er al een goed werkend meldpunt door de Dierenbescherming in het leven is geroepen; het meldpunt “Misstanden Jacht”.

Een veulen dat van schrik dwars door een stroomdraad springt. Hagelmunitie dat op het dak van huizen en auto’s van nietsvermoedende burgers valt. Een dierenarts die een kogel uit de rug van een hond moet halen. Een huiskat die van dichtbij wordt doodgeschoten. Dit zijn slechts een paar gruwelijke voorbeelden van misstanden die in de loop der tijden bij de Dierenbescherming zijn gemeld.


Alert
De Partij voor de Dieren in Noord-Holland vraagt een ieder om toch extra alert te zijn op misstanden tijdens de jacht. Misstanden zijn bijvoorbeeld het jagen voor of na zonsondergang, aangeschoten dieren die aan hun lot worden overlaten of het afschieten van huisdieren.

Bent u getuige van een misstand, meld dit dan bij het Meldnummer Misstanden Jacht.
Met behulp van de binnen gekomen meldingen kan er druk uitgeoefend worden op de politiek om plezierjacht een definitief halt toe te roepen.


Informatie
Hier vindt u informatie op de site van de Dierenbescherming in Noord-Holland Noord over het meldpunt “Misstanden Jacht”
Hier vindt u het eerdere nieuwsbericht over het meldpunt.

Gerelateerd nieuws

Interesse in provinciale politiek?

Volgend jaar, 2 maart 2011, vinden er weer Provinciale Satenverkiezingen plaats. Om iedereen die interesse heeft voor de fu...

Lees verder

Komen er megastallen in de provincie Noord-Holland

Het begon in 2008 met het burgerinitiatief van de Dierenbescherming en Milieudefensie. Meer dan 25.000 mensen zetten hun ha...

Lees verder