Voorkom natuurramp Waddenzee, stop met mijnbouw


20 januari 2017

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland en Groningen hebben samen schriftelijke vragen gesteld over de dreigende natuurramp in het Waddengebied. Het afgelopen jaar is de bodem onder de Noordzee met maar liefst 5 centimeter gedaald. Een van de oorzaken van de bodemdaling is de grootschalige gas- en zoutwinning in dit bijzondere natuurgebied.

Uit onderzoek van de onafhankelijke commissie die de gaswinning onder het Wad controleert is gebleken dat voor het tweede jaar achtereen een forse bodemdaling onder de Waddenzee heeft plaatsgevonden. Er zijn grote zorgen over het verdwijnen van zandplaten door bodemdaling en de verhoging van de zeespiegel, waardoor er geen voedsel meer te vinden zal zijn voor de miljoenen vogels die nu nog het Wad gebruiken om te foerageren. Een uniek vogelgebied lijkt letterlijk onder water te verdwijnen.

Linda Vermaas, Statenlid van de Partij voor de Dieren in Noord-Holland: "De mijnbouw in het mooiste natuurgebied van Nederland moet stoppen. Het beschermen van onze planeet wordt ondergeschikt gemaakt aan de economie. Onze provincies horen een sterke vuist te maken om ons bijzondere Waddengebied te behoeden voor een natuurramp.”


Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief