Verwel­komen of verjagen? Een discussie over ganzen­beleid.


4 september 2007

We nodigen u graag uit voor een discussiebijeenkomst over ganzen in Noord-Holland op woensdagmiddag 19 september, georganiseerd door de Noordhollandse statenfracties van GroenLinks, de SP en de Partij voor de Dieren, in samenwerking met de afdelingen van deze partijen in Zaanstad.

Het doel van deze bijeenkomst:
Omdat dierenwelzijn voor ons een uitgangspunt is, willen we dat er snel een beter beleid voor ganzen komt in de provincie Noord-Holland, maar ook in Noordhollandse gemeenten en bij terreinbeheerders. Op deze bijeenkomst willen we de discussie daarover openen aan de hand van een voorstel van GroenLinks, SP en Partij voor de Dieren in Noord-Holland voor een diervriendelijker en effectiever ganzenbeleid. Dit voorstel wordt gepresenteerd op deze openbare bijeenkomst, die bedoeld is voor provinciale en gemeentelijke politici en ambtenaren en voor alle andere betrokkenen en geïnteresseerden in natuurbeheer en dierenwelzijn.Wat is er aan de hand met ganzen in Noord-Holland?
Noord-Holland is met zijn vele water en grazige weiden een aantrekkelijk gebied voor ganzen en velen waarderen de aanwezigheid van deze dieren hier zeer. Maar ganzen gedragen zich niet bescheiden en zorgen soms voor overlast. Zo kunnen ze aanzienlijke schade aanrichten op akkers door de (veelal jonge) gewassen die ze opeten en hun ontlasting kan heel vervelend zijn voor onder andere sportvelden. Vanwege de schade aan gewassen zijn er in heel Nederland ontheffingen verleend om ganzen te verjagen. Daarbij zijn tienduizenden ganzen doodgeschoten. De bedoeling was om de ganzen te verdrijven naar door de provincie vastgestelde foerageergebieden. Maar is dit beleid wel effectief en levert het niet heel veel ganzenleed op?

Er zijn maar een paar foerageergebieden in Noord-Holland en die bevinden zich alleen aan de zuid-oost-kant van de provincie. Qua dierenwelzijn zou het veel beter zijn als in de buurt van de akkers waar de ganzen niet gewenst zijn, velden zijn waar ze met rust gelaten worden. In deze gevallen gaat het om soorten als kolganzen en grauwe ganzen, die in het kader van de Flora- en Faunawet een beschermde status hebben en de provincie moet beleid ontwikkelen voor het al dan niet verjagen en afschieten van deze dieren.

Veel wat grotere plaatsen in Noord-Holland worden geconfronteerd met overlast door verwilderde tamme ganzen, waarvan de populatie met name groeit aan de rand van steden. Deze ganzen hebben geen beschermde status en de betreffende gemeenten moeten zelf bekijken hoe ze hiermee omgaan. Sommige gemeenten huren ongediertebestrijdingsbedrijven in, die deze ganzen vangen en later vaak vergassen. Maar is deze aanpak niet erg dieronvriendelijk? En is ze eigenlijk wel effectief? Wat zijn bijvoorbeeld de mogelijkheden van populatiebeperking door het bewerken van eieren? Er zijn en worden ook diervriendelijke methoden ontwikkeld om ganzen weg te houden van waar we ze niet willen hebben en te lokken naar terreinen waar ze wel mogen verblijven. En die methoden zijn zowel bruikbaar voor beschermde ‘wilde’ ganzen en voor onbeschermde, verwilderde.
De vraag die wij op 19 september aan de orde willen stellen is: is er niet een veel diervriendelijker en effectiever ganzenbeleid in de provincie en bij gemeenten mogelijk dan het huidige?

Programma
13.30 ontvangst met koffie en thee
14.00 opening met korte videopresentatie over ganzen
14.15 de eigenaardigheden van de gans in al zijn variaties, door Henk van der Jeugd (SOVON)
14.30 de praktijk van het foerageergebiedenbeleid, door een medewerker van de provincie Noord-Holland
14.40 alternatieven om ganzen te lokken en te verjagen, door Diederik van Liere (CABWIM)
14.50 presentatie van het voorstel voor een diervriendelijk en effectief provinciaal ganzenbeleid, door Klaas Breunissen (Statenlid voor GroenLinks)

15.00 pauze

15.30 discussie met de zaal over het voorgestelde alternatieve provinciale ganzenbeleid, onder leiding van Wim Dijkstra, waarnemend burgemeester van Zaanstad
16.15 presentatie van het voorstel voor een diervriendelijk en effectief gemeentelijk ganzenbeleid, door Anna de Groot (Raadslid voor de SP in Zaanstad)
16.20 discussie met de zaal over het voorgestelde alternatieve gemeentelijk ganzenbeleid
16.50 afsluiting van de dag door Ake de Vries (Statenlid voor de SP)
17.00 mogelijkheid om nog wat na te praten met een drankje en een hapje

Plaats
Gemeentehuis van Zaanstad (raadszaal).

Organisatie
Aanmelden graag van te voren (met naam, eventueel naam organisatie en functie, adres, telefoonnummer en emailadres) bij GroenLinks Noord-Holland, Paviljoenslaan 7-9, 2012 JE Haarlem of groenlinks@noord-holland.nl.

Kort van tevoren mailen wij degenen die zich hebben aangemeld een routebeschrijving en nog wat informatie over ganzen en ganzenbeleid toe.

Wie dat wil krijgt na afloop een verslag toegemaild van deze bijeenkomst, met een plan erbij hoe wij verder willen gaan met deze materie. Want de discussie over het ganzenbeleid zal met deze bijeenkomst zeker nog niet afgerond zijn.

Ook als u niet naar deze bijeenkomst komt, kunt u natuurlijk deze stukken toegestuurd krijgen. U moet dan even ons uw (email)adres toesturen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief