Verslag leden­con­tactdag Haarlem 28 oktober 2007


30 oktober 2007

Haarlem, 28 oktober - De ledendag was een groot succes! Er waren aardig wat aanmeldingen en ook kwamen er spontaan mensen “aanwaaien” (letterlijk, want het was een stormachtige dag), die op het laatste moment besloten deel te nemen.

Het was heel inspirerend om met leden uit de omgeving kennis te maken en gezamenlijk te toasten op het vijfjarig bestaan van de Partij voor de Dieren; want nadat de datum voor de ledendag was vastgesteld, bleek dat op deze dag de Partij voor de Dieren exact vijf jaar geleden was opgericht!


Het publiek luisterde aandachtig.

De sprekers wisten de zaal te boeien met uiteenlopende onderwerpen over dieren en er werd volop geknabbeld aan de biologische lekkernijen die werden aangeboden.

Esther Ouwehand vertelde over haar werk in de Tweede Kamer en over de confrontaties met andere politieke partijen. De andere partijen moeten vooral erg wennen aan onze Marianne en Esther en er is in de Tweede Kamer nog nooit zoveel over dierenwelzijn gesproken als het laatste jaar! Tja, dat krijg je met al die kamervragen en moties :-) Zoals Esther verwoordde: “Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat er over zaken die mensen aangaan, wordt gesproken, zoals de gezondheidszorg. Van die tijd en aandacht willen wij zeker niets afhalen! Maar wij voegen iets tóé.”


Tweede Kamerlid Esther Ouwehand wordt de zaal binnen gelaten door bestuurslid Peter Boogaard.

Rob van Oeveren vertelde waar zijn fractie in Noord-Holland zoal mee te maken krijgt. Momenteel dreigen er 30-40 damherten in de Kennemerduinen door Natuurmonumenten afgeschoten te worden, waardoor de fractie zich genoodzaakt zag op zijn beurt het Faunabeheerplan onder vuur te nemen en om vragen te stellen aan de Provinciale Staten van Noord-Holland. Waarom afschieten en niet simpelweg een hoger hek plaatsen?


Statenlid Rob van Oeveren verteld over het werk op de fractie.

Peter van Poelgeest, niet alleen fractielid maar tevens provinciaal fauna-adviseur van de Dierenbescherming in Noord-Holland, vertelde anekdotes over wilde dieren in de stad, zoals ganzen, meeuwen en duiven. Er komen regelmatig klachten bij hem binnen van vermeende overlast die deze dieren veroorzaken. Heel vaak kunnen deze “problemen” op eenvoudige, diervriendelijke wijze opgelost worden. Het plaatsen van een hek is vaak voldoende en ook wordt mensen aangeraden de dieren niet te voederen. Het plaatsen van een duiventil waarna de eieren weggehaald kunnen worden is ook zo’n eenvoudige oplossing. Helaas worden er vaak drastischer maatregelen genomen (zoals het wegvangen en vergassen van de dieren).


Statenlid Peter van Poelgeest verteld over wilde dieren in de stad.

Peter Boogaard, bestuurslid van de PvdD, vertelde het één en ander over de gang van zaken op het partijbureau en over PINK!, de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren. De jongerenorganisatie heeft al 600 leden en heeft onder andere protest aangetekend tegen de versluierde vleespromotie in de Donald Duck (waarin in stripvorm het eten van vlees werd gepromoot zonder te reppen over de nadelen voor mens en dier) en richtte ook de spreekwoordelijke pijlen op studentenverenigingen die er zeer dieronvriendelijke ontgroeningsrituelen op na houden, zoals het opeten van levende goudvissen – die vaak eerst nog een hele tijd in spaflesjes hebben gecrepeerd.


Het logo van de jongerenorganisatie van de Partij voor de Dieren PINK!


Ten slotte vertelde Belinda, onze werkgroepvoorzitter, de aanwezigen in het kort de geschiedenis en werkzaamheden van de werkgroep Haarlem en omstreken. De werkgroep bestaat ruim 3,5 jaar en nu er voorlopig geen verkiezingen in het vooruitzicht zijn, gaan we ons voornamelijk richten op de politiek in de gemeente Haarlem. Wij zijn momenteel met de gemeente in conclaaf over het aantekenen van bezwaar tegen het afgeven van de vergunning voor Circus Renz, dat elk jaar rond de kerst Haarlem aandoet, en over het fokbeleid van de gemeentelijke kinderboerderijen. Ook willen we aan het eind van het jaar met een stand in de Grote Houtstraat gaan staan om aandacht te vragen voor de misstanden in de bio-industrie. Er is dus werk aan de (dieren)winkel! De werkgroep is daarom altijd op zoek naar nieuwe, actieve leden die wat tijd over hebben om op te komen voor de dieren in de regio.


Een deel van de werkgroep Haarlem geflankeerd door Esther Ouwehand.
Belinda van der Kort staat tweede van rechts, achterste rij.

Na afloop werd er nog gezellig nagepraat met een hapje en een drankje. We kunnen terugkijken op een geslaagde, informatieve dag die zeker voor herhaling vatbaar is.Connie van ’t Hof
secretaris Werkgroep Haarlem e.o.

Wilt u meer informatie over onze werkgroep of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact op met Belinda van der Kort, haarlem@partijvoordedieren.nl of 06-44 22 87 23.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief