Protest­actie Partij voor de Dieren tegen drukjacht op zwijnen


7 november 2007

Op vrijdag 9 november wordt er in Nunspeet, voor het station bij het beeld van de Keiler (Wildzwijn), een protestactie gehouden tegen de drukjacht op het wildezwijn.

De Faunabescherming zal een krans gaan leggen en er zijn enkele sprekers waaronder Marianne Thieme, een vertegenwoordiger van de SP en Jeen Poeder zal namens de Faunabescherming een Grafrede uitspreken.

Ondanks dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen de drukjacht is heeft minister Verburg van LNV toch de ontheffing in Gelderland, om zwijnen door deze vorm van drijfjacht af te schieten, bekrachtigd. Gedeputeerde Keereweer en de jagers kunnen opgelucht ademhalen.

De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat naar deze methode wordt gegrepen. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat de drukjacht erg dieronvriendelijk is (het schot is vaak niet dodelijk), de drukjacht is niet effectief en de drukjacht brengt onrust in het bos.

Er hangt een luchtje aan de hele vermeende zwijnenoverlast. Straks een kadaverluchtje. Want het is wel heel opvallend, dat de beheerders van de terreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten er wel in zijn geslaagd de populatie in gewenste aantallen te houden. Alleen daar waar 'plezierjagers' hun gebied hebben is er een overpopulatie. De Partij voor de Dieren heeft dan ook dringend een onderzoek aangevraagd bij de verantwoordelijke Gedeputeerde want zij, en andere organisaties, hebben sterke aanwijzingen dat de overpopulatie geregisseerd wordt.

De protesactie vangt aan om 10 uur in de morgen. Kom met zo veel als het mogelijk is.
Laat de politiek en jagers zien dat we het oneens zijn met drukjacht en het beleid van de jagers!

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief