Verkenning naar natuur­brand­pre­ventie


22 juli 2011

Bram van Liere, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Noord-Holland, heeft naar aanleiding van de vele branden in het duingebied de Commissaris van de Koningin, dhr. J. Remkes, gevraagd of hij de aanbevelingen uit het rapport van de Inspectie Openbare orde en Veiligheid over natuurbranden gaat oppakken.

In dit rapport zijn tien veiligheidsregio’s onderzocht, waarvan drie in Noord-Holland. Het blijkt niet goed gesteld te zijn met de beveiliging rond natuurbranden. Er worden specifieke aanbevelingen gedaan, die bestuurlijke aandacht vragen.

Dhr. Remkes heeft hierop geantwoord dat de bestrijding van branden weliswaar primair de verantwoordelijkheid is van de veiligheidsregio’s. Maar dat hij evengoed ter bevordering van de interbestuurlijke samenwerking voor/bij natuurbranden en een gebiedsgerichte aanpak een bestuurlijke verkenning gaat opzetten voor natuurbrandpreventie in Noord-Holland.