Opinie: Geen steun voor ganzen­ver­gassing!


5 november 2011

Geen steun voor ganzenvergassing!

De Nederlandse Regiegroep Vogelaanvaringen (NRV), waarin de provincie Noord-Holland is vertegenwoordigd, wil de wilde ganzen rond Schiphol op grote schaal gaan vergassen. Dit onder het mom van het vergroten van de vliegveiligheid.

Uiteraard vindt de Partij voor de Dieren vliegveiligheid van het grootste belang. Maar het vergassen van ganzen zal op geen enkele manier helpen om deze veiligheid te vergroten. Ganzen blijven aangetrokken tot Schiphol, omdat er zoveel voedsel beschikbaar is op de landbouwgronden rondom de start- en landingsbanen. Vanuit minstens vier provincies komen ganzen naar dit gebied toegevlogen vanwege het voedselaanbod. Het vergassingsplan is dus letterlijk en figuurlijk vergassen met de kraan open.

Onderzoeksbureau Alterra deed al in 2007 aanbevelingen om het risico van aanvaringen tussen vliegtuigen en ganzen rondom Schiphol te minimaliseren. De kern hiervan was om het gebied onaantrekkelijk te maken voor ganzen. Met deze aanbevelingen is zeer weinig gedaan. Zo is er alleen op zeer kleine schaal een pilot uitgevoerd waarin de geoogste percelen direct werden omgeploegd, zodat aantrekkelijke oogstresten werden opgeruimd. Maar het telen van voor ganzen onaantrekkelijke gewassen is niet uitgevoerd. Daarentegen is de vos, de natuurlijke vijand van de gans, afgeschoten. Door dit halfslachtige beleid leven er nu meer ganzen rond Schiphol. Diervriendelijke en effectieve maatregelen zijn gegeneerd of bijzonder slecht uitgevoerd.

Welke maatregelen zijn er dan wel uitgevoerd door de provincie en de NRV? Er zijn in de jaren 2008 t/m 2010 bijna 14.000 ganzen doodgeschoten. Eieren in broedgebieden zijn onklaar gemaakt, maar dit gebeurde niet structureel en dan heeft het geen effect. En er is heel veel vergaderd, maar ganzen vergader je niet uit de lucht. Dit alles heeft geen effect gehad. Het aantal botsingen met vliegtuigen is vergelijkbaar gebleven met eerdere jaren. We kunnen niets anders dan concluderen dat de NRV ernstig tekort is geschoten in haar taak om de veiligheid te verbeteren.

En nu komt de NRV met het onzalige plan om de ganzen dan maar te gaan vergassen. Dit zal heel veel onnodig dierenleed veroorzaken. De ganzen die in de rui zijn en daardoor niet kunnen vliegen, zullen worden gevangen. Daarna worden ze naar gasverblijven getransporteerd en in grote groepen vergast met het bijtende koolzuurgas. Uit onderzoek is gebleken dat bij deze vergassing een gans pas na 1 minuut het bewustzijn verliest. Intussen vertoont het dier stuiptrekkingen, snakt het naar lucht en probeert op te vliegen. De NRV reageert zich op deze manier af op onschuldige dieren en lost het probleem niet op. Het volgende seizoen zijn de lege plekken weer opgevuld door andere ganzen.

De provincie moet geen steun geven aan het zinloos vergassen van ganzen. Niet bij Schiphol, noch in de rest van de provincie. De Partij voor de Dieren zal maandag in Provinciale Staten daartoe een motie indienen en tevens voorstellen om werk te maken van een diervriendelijk en veilig Schiphol.

A.E. van Liere MA, MSc.
fractievoorzitter Partij voor de Dieren Noord-Holland