Valse start provin­cie­be­stuur


19 april 2011

Partij voor de Dieren: valse start provinciebestuur

Haarlem, 18 april 2011 – De Partij voor de Dieren vindt het coalitieakkoord van CDA, VVD, PvdA en D66 onduidelijk, onverantwoord en niet gericht op de toekomst. Dat stelde de partij vandaag in de vergadering van Provinciale Staten. De coalitie wil megastallen toestaan, maar blijft onduidelijk hoe groot die mogen worden. Dit akkoord is geen goed nieuws voor dieren, natuur en milieu en dus ook niet voor de toekomst van Noord-Holland. De Partij voor de Dieren roept de coalitie op om duidelijkheid te verschaffen en verantwoorde keuzes te maken. Het ontbreekt echter aan een duurzame toekomstvisie.

De Partij voor de Dieren toetste het coalitieakkoord aan het motto: verantwoord en duidelijk gericht op de toekomst.

Er is onduidelijkheid over megastallen. Hoe groot deze mogen worden is onduidelijk. Mag er van deze coalitie een vleeskuikenfabriek met een jaarlijkse productie van 14 miljoen kippen komen? Of een megastal met 750 koeien? Zo vraagt de partij zich af.
Megastallen zijn volstrekt onverantwoord. Ze zijn slecht voor de volksgezondheid, sociale rechtvaardigheid, dieren, natuur, milieu en het landschap. Ook het flora- en faunabeleid is onduidelijk. Het lijkt erop dat de coalitie nog steeds 9 van de 10 overzomerende ganzen wil doden.

De Partij voor de Dieren vindt het onverantwoord dat de coalitie spreekt over 'verduurzaming van kernenergie'. Kernenergie is niet duurzaam. Het maakt gebruik van eindige grondstoffen. Bovendien geeft het onnodige risico’s en laat het levensgevaarlijk afval na. Ook het natuurbeleid is onverantwoord. Er is gebrek aan ambitie voor het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur en de bescherming van de Natura 2000-gebieden. Dat zijn de parels van onze natuur.

Het beleid voor energie en landbouw is niet gericht op de toekomst en de coalitie noemt de biodiversiteitcrisis niet eens. Deze crisis heeft ook gevolgen voor de landbouw, de economie en het investeringsklimaat.
De coalitie wil het vermogen van windenergie op land beperken, terwijl dit de meest rendabele vorm van windenergie is. Verder komt zij niet tot een visie. Waarom geen plan voor de omschakeling van vuile naar schone energie, vraagt de Partij voor de Dieren zich af.
Er is ook geen plan voor een landbouw die producten produceert met kwaliteit en meerwaarde. Dat zou goed zijn voor boeren, dieren en akkers. Dat is toekomstgericht.

De partij komt tot de conclusie dat het beleid van de coalitie onverantwoord, onduidelijk is en niet gericht op de toekomst.