Kiezers, bedankt!


4 maart 2011

Meer dan 28.000 mensen hebben in Noord-Holland op de Partij voor de Dieren gestemd. Volgens de voorlopige uitslag hebben 28.156 mensen lijst 7 rood gekleurd. Aan al die kiezers: hartelijk dank voor uw steun en uw moed om voor uw idealen te kiezen.
De fractie Noord-Holland verliest een zetel, maar blijft wel vertegenwoordigd in Provinciale Staten. De komende 4 jaar hebben dieren, natuur en milieu een stem in het hoogste orgaan van de provincie Noord-Holland.
Dat elke stem telt bleek in Flevoland en Gelderland waar de zetel van de Partij voor de Dieren precies nipt behouden bleef. Helaas keert de fractie in Limburg niet terug. De overige bestaande fracties wel.