Marianne Thieme verklaart Niedorp en Wierin­germeer ‘mega­stal­vrij’


25 februari 2011

Haarlem, 25 februari 2011- De Partij voor de Dieren heeft de gemeenten Niedorp en Wieringermeer ‘megastalvrij’ verklaard. Partijleider Marianne Thieme en lijsttrekker voor Provinciale Staten Bram van Liere plaatsten het bord ‘Megastalvrije gemeente’ in Niedorp en Wieringermeer. In beide gemeenten zijn er plannen voor een megastal. Of die door kunnen gaan hangt af van de verkiezingen op 2 maart.

De Partij voor de Dieren is verklaard tegenstander van intensieve veehouderij en in het bijzonder van megastallen. Deze dierenindustrie levert bulkproductie voor een bodemprijs ten koste van dieren, volksgezondheid, landschap, klimaat, natuur en milieu, maar ook ten koste van kleine bestaande familiebedrijven. Daarom moet de vee-industrie worden vervangen door regionale, ‘grondgebonden’ landbouw. Bij grondgebonden landbouw zorgt de boer voor veevoer op eigen grond en verwerkt hij ook de mest op eigen landerij.

In Wieringermeer bestaat het plan om een megastal te bouwen waar jaarlijks ongeveer 14 miljoen kuikens worden geslacht. In Niedorp wil de gemeente een megastal voor 750 koeien toestaan. Beide plannen stonden in februari op de agenda van Provinciale Staten, maar een meerderheid van VVD, CDA en PvdA tilden de besluiten over de verkiezingen. Deze partijen zeiden geen megastallen te zullen toestaan, maar deden toch voorstellen die de bouw van die stallen wel mogelijk maken. Op een stemming lieten zij het niet aankomen, zo vlak voor de verkiezingen.

Op 17 februari jl. nam de Tweede Kamer de motie Thieme/Jacobi aan, waardoor aanvragen voor megastallen opgeschort moeten worden tot de maatschappelijke discussie over megastallen is afgerond. Dit betekent dat de legalisatie en uitbreiding van de megastal in Niedorp en de bouw van de stal in Wieringermeer moeten worden aangehouden.