Partij voor de Dieren wil ophel­dering over promotie eten beschermde diersoort


24 februari 2011

Haarlem, 24-2-2011- De Partij voor de Dieren vraagt de provincie om opheldering over de subsidie voor het project ganzenbord. Dit project moet mensen er toe aanzetten meer ganzen te eten. Ganzen behoren echter tot een beschermde diersoort. De provincie moet die dieren beschermen en niet als vlees aan de man brengen. De belastingbetaler betaalt de provinciale kookles.

Gedeputeerde Staten besloten onlangs € 44.000 subsidie te verlenen aan LTO Noord voor het project Ganzenbord. Dit project komt neer op het organiseren van een kookworkshop voor ganzenvlees. Buiten dat het een erg dure kookcursus is, vraagt de Partij voor de Dieren waarom de provincie meebetaalt aan dit project. In de verkiezingscampagne hebben de kandidaten de mond vol over bezuinigen en ‘kerntaken’, maar dit is een geval van Sinterklaas spelen op kosten van de belastingbetaler.

De flora- en faunawet geeft de provincie de taak om beschermde dieren te beschermen. De provincie laat dit met betrekking tot de gans volledig afweten. Noord-Holland wil volgens het faunabeheerplan 9 van de 10 ganzen afmaken. Op de gedode dieren wordt nu met subsidie een prijskaartje geplakt. Investeren in het voorkomen van schade door ganzen was beter geweest.

Het project ganzenbord is niet nieuw. In 2007 rondde het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) met LNV en de provincie Zuid-Holland een soortgelijk project af. Klaarblijkelijk was het weinig succesvol als Noord-Holland meent dat het nog eens over moet. Wordt het “Wegens gebrek aan succes gecontinueerd”?

Formeel is het besluit voor subsidie voor het project genomen door het college van Gedeputeerde Staten. De drijvende kracht hierachter is de voor flora- en faunabeleid verantwoordelijke gedeputeerde Bond, die tevens lijsttrekker is voor het CDA.