Tips gezocht voor dier­vrien­de­lijke verjaging ganzen


10 oktober 2008

Haarlem, 10-10-2008. Iedereen met ideeën om ganzen op een diervriendelijke manier te verjagen in plaats van af te schieten, is tot 1 november welkom deze in te dienen bij De Partij voor de Dieren, de Faunabescherming en de Dierenbescherming. De dierenbeschermers willen absoluut voorkomen dat provincies volgend jaar opnieuw het excuus kunnen gebruiken dat er geen goede alternatieven zouden zijn voor het afschieten of vergassen van ganzen.

De Noord-Hollandse gedeputeerde Peter Visser heeft bij verschillende gelegenheden aangegeven in te willen zetten op preventieve maatregelen, en in tweede instantie dieren af te schieten of te vergassen. In december komt Visser al met voorstellen voor een nieuw ganzenbeleid. De Partij voor de Dieren wil dat alle uitvoerbare preventieve maatregelen door de gedeputeerde worden overwogen.

De Partij voor de Dieren heeft bij herhaling de degens gekruist met de gedeputeerde, bijvoorbeeld over het vangen en vergassen van duizenden ganzen op Texel afgelopen zomer. Fractievoorzitter Rob van Oeveren vindt dat de provincie zich veel te gemakkelijk verschuilt achter de lijst met preventieve maatregelen die worden geadviseerd door het Faunafonds. De dierenbeschermers zijn ervan overtuigd dat er meer is en roepen iedereen met ideeën op deze in te sturen.

De dierenbeschermers vragen ideeën om ganzen diervriendelijk te verjagen van landbouwpercelen, te lokken naar plaatsen waar zij welkom zijn, of op een andere diervriendelijke wijze schade door ganzen te voorkomen. De ideeën kunnen worden verstuurd naar de Noord-Hollandse Statenfractie Partij voor de Dieren. De dierenbeschermers zullen, in samenwerking met ganzenkenners van Vogelwerkgroep Texel, alle uitvoerbare ideeën selecteren en namens de bedenkers doorsturen aan gedeputeerde Visser.

Ideeën kunnen worden gestuurd naar:
Fractie Partij voor de Dieren
in de provincie Noord-Holland
Paviljoenslaan 7-9
2012 JE HAARLEM
of via e-mail:
pvdd@noord-holland.nl