Mili­eu­de­fensie en Dieren­be­scherming Lanceren Burger­ini­ti­atief


30 september 2008

De Partij voor de Dieren ziet de bouw van megastallen als een verdere stap in de verkeerde richting van meer voor minder en ten koste van het dier, het milieu, de omgeving en de natuur. De overheid zou moeten aansturen op een koers naar duurzame, diervriendelijke landbouw, gericht op lokale productie en consumptie. De fractie Noord-Holland is daarom enthousiast over het initiatief van deze maatschappelijke organisaties.

Een burgerinitiatief is een voorstel om een bepaald onderwerp op de politieke agenda te zetten. Als aan enkele voorwaarden wordt voldaan, waaronder het ophalen van voldoende handtekeningen van stemgerechtigden in de provincie Noord-Holland, dan wordt dit onderwerp geagendeerd voor een vergadering van Provinciale Staten en zullen partijen zich uit moeten spreken over het onderwerp. Na afloop vindt er ook besluitvorming plaats en zal er dus door de politiek gestemd worden over het voorstel. Iedereen kan dan precies zien wie er voor, en wie er tegen deze veefabrieken zijn. Iedereen die dit burgerinitiatief wil steunen met het ophalen van handtekeningen kan op de site van de initiatiefnemers terecht.