Provincie Noord-Holland lapt regels aan haar laars bij het doden van ganzen


13 augustus 2008

Onder het toeziend oog van de provincie Noord-Holland zijn afgelopen juni op Texel viereneenhalf duizend ganzen om het leven gebracht met een wettelijk verboden gas. Dit blijkt uit antwoorden van minister Verburg (LNV) op Kamervragen van de Partij voor de Dieren. De vang- en vergassingsacties zijn uitgevoerd door Duke Faunabeheer in aanwezigheid van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ‘handhavers’ van de provincie Noord-Holland, die tot taak hebben de naleving van de Flora- en Faunawet te controleren. Hoewel de Flora- en Faunawet is overtreden, is daarvoor geen proces verbaal opgemaakt.

Ook de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Holland heeft op 3 juli vragen gesteld over deze kwestie. Onder meer is gevraagd hoe de provinciale handhavers op honderden meters afstand de vangacties hebben kunnen controleren, terwijl zij bezig waren getuigen van de acties op afstand te houden. De provincie heeft hierop tot op heden geen antwoord gegeven. Het valt de fractie van de Partij voor de Dieren op dat sinds het aantreden in 2007 van het college van Gedeputeerde Staten, met gedeputeerden van VVD, CDA, PvdA en GroenLinks, opvallend veel vergunningen door de provincie zijn afgegeven voor het doden van ganzen. Daarvoor bestaat op basis van de schadecijfers volgens de fractie geen enkele noodzaak.

Volgens de Partij voor de Dieren wordt er nauwelijks gekeken naar serieuze diervriendelijke alternatieven voor vermeende ganzenoverlast. De partij pleit voor verjagen in plaats van doden of het lokken van dieren naar plaatsen waar zij geen schade veroorzaken. Zowel de landelijke als provinciale overheden geven hierbij over het algemeen niet thuis. De fractie denkt dat niet alleen de boeren maar ook de overheden het makkelijker vinden dieren te doden dan te zoeken naar een structurele oplossing. De Partij voor de Dieren verzet zich tegen deze destructieve denkwijze.